ترجمه مقاله رابطه سببی بین رشد اقتصادی تورم و توسعه بازار سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه سببی بین رشد اقتصادی تورم و توسعه بازار سهام - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه سببی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD
عنوان انگلیسی
Causal Nexus between Economic Growth, Inflation, and Stock Market Development: The Case of OECD Countries
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
42
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5495
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت مالی، اقتصاد مالی، بودجه و مالی عمومی و اقتصاد پولی
مجله
مجله بودجه - Global Finance Journal
دانشگاه
دانشکده مدیریت، موسسه فناوری هند، خاراگپور
کلمات کلیدی
تورم، توسعه بازار سهام، رشد اقتصادی، پانل VAR، علیت گرانجر، کشورهای OECD
فهرست مطالب
نکات مهم
چکیده
1. مقدمه
2. بررسی ادبی و مشارکت اصلی این مقاله
2-1: مطالعات برعلیت بین رشد اقتصادی و تورم
2-2: مطالعات در علیت توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی
2-3: مطالعات در علیت بین تورم و توسعه بازار سهام
2-4: مشارکت اصلی این مقاله
3. متغیرها و پانل کشورها
4. مدل اقتصادسنجی و روند برآورد
4-1: آزمون برای مرتبه انباشتگی
4-2: آزمون های هم انباشتگی پانل داده ها
5. نتایج تجربی
6. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

Almost every macroeconomics textbook contains a discussion of the empirical determinants of economic growth. The list of variables includes savings and investment, the degree of financial stability, the quality of financial institutions, trade openness, government spending on financial infrastructure, foreign aid and foreign direct investment, inflation, and the state of financial development of the economy (see, for instance, Fischer, 1993; Mankiw et al., 1992; Kormendi et al., 1985). The purpose of this paper is not to examine all the possible determinants of economic growth. Rather, the purpose of this paper is to focus on the relationship between economic growth and two variables that have received much attention in recent years: inflation and stock market development. Most economists agree that inflation has consequences for economic growth (see Jalil et al., 2014; Barro, 2013; Boujelbene and Boujelbene, 2010; Boschi and Cirardi, 2007; Leigh and Rossi, 2002). For example, numerous studies have shown that mild and stable inflation makes it easier for businesses to make investment decisions and for wages to rise. Furthermore, the case for supporting stock market development for the sake of fostering economic growth has been stated in a bourgeoning literature on growth and development (see, for instance, Hou and Cheng, 2010; Arestis et al., 2001; Rousseau and Wachtel, 2000; Enisan and Olufisayo, 2009; Domac and Yucel, 2005; Levine and Zervos, 1996; Levine, 1991; Okun, 1971). Of course, it is evident that stock market development itself may be linked to inflation. For example, studies have demonstrated that easier investing practices may have consequences for prices economy-wide. Thus, stock market development may affect economic growth both directly, through the usual expenditure channels, and indirectly through its effect on inflation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. مقدمه
تقریبا تمامی متون اقتصاد کلان شامل بحث وبررسی عوامل تجربی رشد اقتصادی می باشند. لیست متغیرها شامل ذخیره و سرمایه گذاری، درجه ثبات مالی، کیفیت موسسات مالی، تجارت باز، هزینه های دولت در زیرساختار مالی، سرمایه گذاری مستقیم و کمکی خارجی و توسعه مالی اقتصاد می باشد (برای مثال، Fischer 1993؛ Mankiw et al., 1992؛ Kormendi 1985 را ببینید). هدف این مقاله بررسی تمامی این عوامل احتمالی از رشد اقتصادی نیست، بلکه تمرکز بر رابطه بین رشد اقتصادی و دو متغیری که توجه بیشتری در سال های اخیر جلب کرده اند- تورم و توسعه بازار سهام - می باشد.
بیشتر اقتصاددادنان توافق دارند که تورم نتایجی را برای رشد اقتصادی به همراه دارد (Jalil et al., 2014؛ Barro, 2013؛ Boujelbene and Boujelbene, 2010؛ Boschi and Cirardi, 2007؛ Leigh and Rossi, 2002). برای مثال، مطالعات متعدد نشان می دهد که تورم ملایم و پایدار تصمیم برای سرمایه-گذاری تجاران و افزایش دستمزد آنان را آسان تر می کند. علاوه برآن، پشتیبانی توسعه بازار سهام برای تقویت رشد اقتصادی در ادبیات نوین در رشد و توسعه بیان شده است (Hou and Cheng, 2010; Arestis et al., 2001; Rousseau and Wachtel, 2000; Enisan and Olufisayo, 2009; Domac and Yucel, 2005; Levine and Zervos, 1996; Levine, 1991; Okun, 1971). البته، آشکار است که توسعه بازار سهام خود ممکن است مربوط به تورم باشد. برای مثال، مطالعات نشان داده است که عملکردهای سرمایه گذاری آسان می¬تواند نتایجی را برای قیمت های اقتصاد گسترده داشته باشد. بنابراین، توسعه بازار سهام ممکن است بر رشد اقتصادی هم به صورت مستقیم، از طریق کانال های هزینه معمول، و هم به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر آن بر تورم تاثیر بگذارد.

بدون دیدگاه