مقالات ترجمه شده رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ
ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13