مقالات ترجمه شده رشته ریخته گری

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریخته گری
ترجمه مقاله ساخت کامپوزیت های ماتریس آلومینیومی تقویت شده با ذرات SiC - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت کامپوزیت های ماتریس آلومینیومی تقویت شده با ذرات SiC - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رشد تک کریستال در سوپرآلیاژهای [CMSX-4(SLS)[La+Y و CMSX-486

ترجمه مقاله رشد تک کریستال در سوپرآلیاژهای [CMSX-4(SLS)[La+Y و CMSX-486

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27