مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش مخابرات

لیست مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش مخابرات
ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16