ژورنال

دانلود مقالات ترجمه شده ژورنالهای ISI
دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32