مقالات ترجمه شده رشته مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی
ترجمه مقاله سیستم موشک پرتاب چندگانه هدایت شده (GMLRS) – یگانه

ترجمه مقاله سیستم موشک پرتاب چندگانه هدایت شده (GMLRS) – یگانه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27