مقالات ترجمه شده رشته معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت
ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای ارزیابی صلاحیت BIM، اکتساب و کاربرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای ارزیابی صلاحیت BIM، اکتساب و کاربرد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تاثیر ظهور فناوری اطلاعات بر مدیریت پروژه ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ظهور فناوری اطلاعات بر مدیریت پروژه ساخت و ساز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی معیار انتخاب پیمانکاران پروژه و ارزیابی مناقصه

ترجمه مقاله بررسی معیار انتخاب پیمانکاران پروژه و ارزیابی مناقصه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل مدیریت کیفیت ساخت و ساز مبتنی بر BIM و کاربرد های آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل مدیریت کیفیت ساخت و ساز مبتنی بر BIM و کاربرد های آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله آنالیز هدف محور و جبهه پارتو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز هدف محور و جبهه پارتو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله شبیه سازی مونت کارلوی فازی و ارزیابی خطر در ساخت و ساز - نشریه وایلی

ترجمه مقاله شبیه سازی مونت کارلوی فازی و ارزیابی خطر در ساخت و ساز - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مروری بر نقش تخصصی تعاریف در دستورالعمل ها و استانداردهای BIM

ترجمه مقاله مروری بر نقش تخصصی تعاریف در دستورالعمل ها و استانداردهای BIM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23