مقالات ترجمه شده رشته عمل آوری فرآورده های شیلات

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمل آوری فرآورده های شیلات
دانلود ترجمه مقاله خصوصیات رفتاری پاروپایان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله خصوصیات رفتاری پاروپایان - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 41