مقالات ترجمه شده رشته خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی
ترجمه مقاله پوشش های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ گرافن بر روی مس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ گرافن بر روی مس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مطالعات مکانیسمی مهار کننده روغنی خوردگی ایمیدازولین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات مکانیسمی مهار کننده روغنی خوردگی ایمیدازولین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله میزان حساسیت پوشش محافظتی در مهندسی

ترجمه مقاله میزان حساسیت پوشش محافظتی در مهندسی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رفتار خط لوله X60 مواجه شده با تغییر شکل های محوری و جانبی - نشریه ASME

ترجمه مقاله رفتار خط لوله X60 مواجه شده با تغییر شکل های محوری و جانبی - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19