مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو
ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله وجود و برآورد مقدار جریان ایستای ثابت روی سیلندر تحت کشش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وجود و برآورد مقدار جریان ایستای ثابت روی سیلندر تحت کشش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14