مقالات ترجمه شده رشته معماری سازمانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری سازمانی
دانلود ترجمه مقاله چارچوب تحلیلی داده های بزرگ برای مدیریت داده های علمی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله چارچوب تحلیلی داده های بزرگ برای مدیریت داده های علمی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله نمایش دانش جهت استفاده مجدد کارآمد از حافظه پروژه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نمایش دانش جهت استفاده مجدد کارآمد از حافظه پروژه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16