مقالات ترجمه شده رشته سنجش از راه دور

لیست مقالات ترجمه شده رشته سنجش از راه دور
ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله روش پن شارپنینگ IHS سازگار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش پن شارپنینگ IHS سازگار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله شناسایی توده شیمیایی برای تصویر برداری فراطیفی

ترجمه مقاله شناسایی توده شیمیایی برای تصویر برداری فراطیفی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله الگوریتم های فیلترینگ زمین برای داده های هوابرد LiDAR - نشریه MDPI

ترجمه مقاله الگوریتم های فیلترینگ زمین برای داده های هوابرد LiDAR - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پردازش تصاویر ماهواره ای و تشخیص آلودگی هوا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پردازش تصاویر ماهواره ای و تشخیص آلودگی هوا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر

ترجمه مقاله تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9