مقالات ترجمه شده رشته اکوتوریسم (طبیعت گردی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته اکوتوریسم (طبیعت گردی)
ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22