مقالات ترجمه شده ارزان فیزیک

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته فیزیک
ترجمه مقاله اعداد جادویی هندسی خوشه های سدیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اعداد جادویی هندسی خوشه های سدیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تحلیل مشخصه های صوتی شلیک گلوله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل مشخصه های صوتی شلیک گلوله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نظریه چند قطبی الکترومغناطیسی برای نانومواد نوری

ترجمه مقاله نظریه چند قطبی الکترومغناطیسی برای نانومواد نوری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله حسگرهای یکپارچه‌ پیکسل فعال (MAPS) در یک فناوری VLSI CMOS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسگرهای یکپارچه‌ پیکسل فعال (MAPS) در یک فناوری VLSI CMOS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24