ترجمه مقاله بررسی استفاده از نقاط کوانتومی به عنوان اجزای تلفیقی سنجش ها، بیوپروب ها و بیوسنسور ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی استفاده از نقاط کوانتومی به عنوان اجزای تلفیقی سنجش ها، بیوپروب ها و بیوسنسور ها - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فراتر از برچسب ها: بررسی استفاده از نقاط کوانتومی به عنوان اجزای تلفیقی سنجش ها، بیوپروب ها و بیوسنسور ها با استفاده از ترارسانی نوری
عنوان انگلیسی
Beyond labels: A review of the application of quantum dots as integrated components of assays, bioprobes, and biosensors utilizing optical transduction
صفحات مقاله فارسی
72
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
f432
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی اپتیک و لیزر، بیوفتونیک، فیزیک کاربردی و نانو فیزیک
دانشگاه
گروه سنسورهای شیمیایی، گروه علوم شیمی و فیزیک، دانشگاه تورنتو میسسوگو، کانادا
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. نقاط کوانتومی: شیمی سطح و کانجوگه ها
2.1 نقاط کوانتومی
2.2. بیو کانجوگیشن
3. مکانیزم های انتقال
3.1 انتقال انرژی رزونانس فلورسانس
3.1.1 FRET و QD ها
3.1.2 کاربردها
3.2 انتقال انرژی بیولومینسانس
3.2.1 BRET و QD ها
3.2.2 کاربردها
3.3. رفع انتقال بار
3.3.1 انتقال بار و QD ها
3.3.2 کاربردها
3.4. الکترو شیمی لومینسانس
3.4.1 الکترو شیمی لومینسانس و QD ها
3.4.2 کاربردها
4. آزمایشات فاز جامد
4.1 تثبیت QD ها
4.2 کاربردها
5. خلاصه و نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A comprehensive review of the development of assays, bioprobes, and biosensors using quantum dots (QDs) as integrated components is presented. In contrast to a QD that is selectively introduced as a label, an integrated QD is one that is present in a system throughout a bioanalysis, and simultaneously has a role in transduction and as a scaffold for biorecognition. Through a diverse array of coatings and bioconjugation strategies, it is possible to use QDs as a scaffold for biorecognition events. The modulation of QD luminescence provides the opportunity for the transduction of these events via fluorescence resonance energy transfer (FRET), bioluminescence resonance energy transfer (BRET), charge transfer quenching, and electrochemiluminescence (ECL). An overview of the basic concepts and principles underlying the use of QDs with each of these transduction methods is provided, along with many examples of their application in biological sensing. The latter include: the detection of small molecules using enzyme-linked methods, or using aptamers as affinity probes; the detection of proteins via immunoassays or aptamers; nucleic acid hybridization assays; and assays for protease or nuclease activity. Strategies for multiplexed detection are highlighted among these examples. Although the majority of developments to date have been in vitro, QD-based methods for ex vivo biological sensing are emerging. Some special attention is given to the development of solid-phase assays, which offer certain advantages over their solution-phase counterparts.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک بررسی جامع از توسعه سنجشگر ها، بیو پروب ها و بیو سنسورها با استفاده از نقاط کوانتومی (QDها) به عنوان اجزای تلفیقی ارائه شده است. در مقایسه با یک QD که به صورت انتخابی به عنوان یک برچسب معرفی می شود، یک QD تلفیقی در طول آنالیز بیولوژیکی یک سیستم به طور همزمان در ترارسانی نقش دارد و به عنوان یک داربست برای شناسایی زیستی شناخته می شود. استفاده از QD ها به عنوان یک داربست به کمک طیف وسیعی از پوشش ها و روشهای بیوکانجوگیشن، رویدادهای شناخت زیستی را امکان پذیر می سازد.
تعدیل لومینسانس QD، امکان ترارسانی را از طریق انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET)، انتقال انرژی رزونانس بیولوژیکی (BRET)، کوئنچر انتقال بار و الکتروشیمی لومینسانس (ECL) فراهم می کند. یک مرور کلی از مفاهیم و اصول اساسی استفاده از QD ها توسط هر یک از این روش های انتقال، همراه با نمونه های بسیار کاربردی آنها در سنجش زیستی ارائه شده است.
این موارد عبارتند از: شناسایی مولکول های کوچک با استفاده از روش های مرتبط با آنزیم، و یا استفاده از آپتامرها به عنوان پروب های متمایل؛ تشخیص پروتئین از طریق ایمنی سنجی ها یا آپتامرها؛ تست های هیبریداسیون اسید نوکلئیک؛ و آزمایشات برای فعالیت پروتئاز یا نوکلئاز. استراتژی های تشخیص چند بخشی در میان این مثال ها برجسته می شوند.
اگرچه اکثر تحولات تا به امروز در شرایط آزمایشگاهی بوده است، روش های مبتنی بر QD برای سنجش بیولوژیکی درون بدن در حال ظهور است. توجه خاصی به توسعه آزمونهای فاز جامد ارائه شده است که مزایای خاصی نسبت به همتایان فاز محلول آنها را ارائه می دهند.

بدون دیدگاه