ترجمه مقاله جمع کننده اتوماتای سلولی کوانتومی هم صفحه بر اساس سه داده مفید مدخل XOR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جمع کننده اتوماتای سلولی کوانتومی هم صفحه بر اساس سه داده مفید مدخل XOR - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جمع کننده اتوماتای سلولی کوانتومی هم صفحه بر اساس سه داده مفید مدخل XOR
عنوان انگلیسی
Towards coplanar quantum-dot cellular automata adders based on efficient three-input XOR gate
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F485
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیک محاسباتی، فیزیک کاربردی و اتمی مولکولی
مجله
نتایج در فیزیک - Results in Physics
دانشگاه
انستیتوت آموزش عالی ACECR، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی
اتوماتای سلولی کوانتومی نقطه ای، مدخل XOR، جمع کننده کامل، جمع کننده با بیت نقلی موج گونه، فناوری نانو، هم صفحه ای
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
سلول های کوانتومی
سیم های تماس QCA
دروازه بررسی QCA
زمان سنج QCA
مدخل QCA XOR
جمع کننده کامل QCA
طرح های گزارش شده قبلی
معماری پیشنهادی
گشتاور QCA XOR با سه ورودی پیشنهاد شده QCA XOR
RCA 4 بیتی پیشنهاد شده
معماری جمع کننده کامل پیشنهادی QCA
RCA 4-بیتی پیشنهادی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Quantum-dot cellular automata (QCA), which is a candidate technology to replace CMOS technology, promises extra low-power, extremely dense and high-speed structures at a nano scale. In this paper, a novel 3-input XOR gate structure is proposed based on half distance and cell interaction. Accordingly, a lowcomplexity and high-speed QCA one-bit full adder is designed by employing the proposed 3-input QCA XOR gate. Then a new 4-bit QCA Ripple Carry Adder (RCA) is proposed based on the proposed 3-input QCA XOR gate. The proposed designs are simulated using the both coherence and bi-stable simulation engines of QCADesigner version 2.0.3. Our simulation results indicate the efficiency and robustness of the proposed designs. The simulation results show 50% area improvement for the proposed 3-input XOR gate, 76% and 50% improvements in terms of cell count and latency, respectively for the proposed robust QCA full-adder, 58% and 52% improvements in terms of latency and cost, respectively for 4-bit QCA RCA compared to the previous designs.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اتوماتای سلولی کوانتومی (QCA)، که یک فن آوری کاندید برای جایگزین کردن تکنولوژی CMOS است، ساختارهای کم قدرت، بسیار متراکم و با سرعت بالا در مقیاس نانو را وعده می دهد. در این مقاله، یک ساختار جدید مدخل داده XOR با سه داده مبتنی بر نیم فاصله و تعامل سلولی پیشنهاد شده است. به این ترتیب، جمع کننده کامل یک بیت QCA با سرعت بالا و پیچیدگی کمتر با استفاده از مدخل 3-داده پیشنهادی QCA XOR طراحی شده است. سپس جمع کننده با بیت نقلی موج گونه (RCA) QCA 4 بیتی جدید بر اساس گیت QCA XOR با 3 ورودی پیشنهاد شده است. طرح های پیشنهادی با استفاده از موتورهای شبیه سازی هر دو پیوسته و دو جانبه از نسخه طراح 2.0.3 QCAD شبیه سازی می شود. نتایج شبیه سازی ما کارایی و استحکام طرح های پیشنهادی را نشان می دهد. نتایج شبیه سازی 50٪ بهبود مساحت برای مدخل 3 -داده پیشنهادیXOR را نشان می دهد، 76٪ و 50٪ از نظر تعداد سلول و تاخیرزمانی، به ترتیب برای جمع کننده کامل قوی پیشنهادی QCA ، 58٪ و 52٪ بهبود از نظر تاخیر زمانی و هزینه به ترتیب برای 4 بیت QCA RCA در مقایسه با طرح قبلی بهبود می یابد.

بدون دیدگاه