ترجمه مقاله بازیابی داده های طیفی از صحنه های طبیعی با یک دوربین دیجیتال RGB و فیلترهای رنگی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بازیابی داده های طیفی از صحنه های طبیعی با یک دوربین دیجیتال RGB و فیلترهای رنگی - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بازیابی داده های طیفی از صحنه های طبیعی با یک دوربین دیجیتال RGB و فیلترهای رنگی
عنوان انگلیسی
Recovering Spectral Data from Natural Scenes with an RGB Digital Camera and Colored Filters
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2007
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F758
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک و مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار، اپتیک و لیزر
مجله
تحقیق و کاربردهای رنگ - COLOR research and application
دانشگاه
گروه اپتیک، دانشکده علوم، دانشگاه گرانادا، اسپانیا
کلمات کلیدی
بازتاب، سیستم تصویر برداری چند طیفی، منبع نور، صحنه های طبیعی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نگاشت مستقیم پاسخ های دور بین و طیف ها
بازیابی طیف های طبیعی
روش ها
داده های ابر طیفی
حساسیت های طیفی دوربین و فیلتر های رنگی
محاسبات
نتایج و تفاسیر
بازیابی بازتاب طیفی
بازیابی بازتاب طیفی
عملکرد با Macbeth ColorChecker
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Many spectral-recovery methods using RGB digital cameras assume the underlying smoothness of illuminant and reflectance spectra, and apply low-dimensional linear models. The aim of the present work was to test whether a direct-mapping method could be used instead of a linear-models approach to recover spectral radiances and reflectances from natural scenes with an RGB digital camera and colored filters. In computer simulations, a conventional RGB digital camera with up to three colored filters was used to image scenes drawn from a hyperspectral image database. Three measures were used to evaluate recovery with the direct-mapping method: goodness-of-fit, root-mean-square error, and a color-difference metric. It was found that with two and three filters both spectral radiances and reflectances could be recovered sufficiently accurately for many practical applications. With little increase in computational complexity, an RGB camera and a few colored filters can provide significantly better recovery of natural scenes than an RGB camera alone.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بسیاری از روش های بازیابی طیفی با استفاده از دوربین های دیجیتال RGB، صافی و یکنواختی منبع نور و طیف های بازتاب را فرض کرده و از مدل های خطی دو بعدی استفاده می کنند. هدف این مطالعه بررسی و تست این موضوع است که آیا یک روش نگاشت مستقیم می تواند به جای یک رویکرد مدل های خطی برای بازیابی تابش های طیفی و بازتاب های صحنه های طبیعی با دوربین های دیجیتال RGB و فیلتر های رنگی استفاده شود.در شبیه سازی های کامپیوتری، یک دوربین دیجیتال RGB با بیش از سه فیلتر رنگی به منظور تصویر برداری از صحنه های حاصل از یک دیتابیس تصویر ابر طیفی استفاده شد. سه شاخص برای ارزیابی بازیابی با روش نگاشت مستقیم استفاده شد: خوبی برازش، خطای جذر میانگین مربعات و یک متریک تفاضل رنگی. نتایج نشان داد که با دو و سه فیلتر، هر دو تابش های طیفی و بازتاب ها را می توان به طور دقیق برای بسیاری از شرایط کاربردی، بازیابی کرد. با افزایش اندک در پیچیدگی طیفی، یک دوربین RGB و تعداد کمی فیلتر رنگی، امکان بازیابی بهتر صحنه های طبیعی نسبت به استفاده ننها از RGB وجود دارد.

بدون دیدگاه