مقالات ترجمه شده ارزان جوشکاری

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته جوشکاری
ترجمه مقاله بررسی جوشکاری TIG کامپوزیت SiCp-آلومینیوم تقویت شده-ماتریس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جوشکاری TIG کامپوزیت SiCp-آلومینیوم تقویت شده-ماتریس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تکنیک های کامپوزیت برای تحلیل کیفیت در جوشکاری لیزر خودرو - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیک های کامپوزیت برای تحلیل کیفیت در جوشکاری لیزر خودرو - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13