ترجمه مقاله ویژگی های ریزساختاری و سایشی آلیاژ با روکش سخت Fe-Cr-C با کربن بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های ریزساختاری و سایشی آلیاژ با روکش سخت Fe-Cr-C با کربن بالا - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی های ریزساختاری و سایشی آلیاژ با روکش سخت Fe-Cr-C با کربن بالا
عنوان انگلیسی
Microstructural and abrasive characteristics of high carbon Fe–Cr–C hardfacing alloy
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F491
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و جوشکاری
گرایش های مرتبط با این مقاله
صنایع فلزی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، متالوژی صنعتی، مهندسی مواد و متالوژی صنعتی
مجله
مجله بین المللی سوده شناسی - Tribology International
دانشگاه
گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه ملی چانگ هسینگ، تایوان
فهرست مطالب
چکیده
1 – مقدمه
2 – جزئیات تجربی
3 - نتایج و بحث
4 - نتیجه گیری
تشکر و سپاسگزاری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A series of high carbon Fe–Cr–C hardfacing alloys were produced by gas tungsten arc welding (GTAW). Chromium and graphite alloy fillers were used to deposit hardfacing alloys on ASTM A36 steel substrates. Depending on the four different graphite additions in these alloy fillers, this research produced hypereutectic microstructures of Fe–Cr phase and (Cr,Fe)7C3 carbides on hard-facing alloys. The microstructural results indicated that primary (Cr,Fe)7C3 carbides and eutectic colonies of [Cr–Fe+ (Cr,Fe)7C3] existed in hardfacing alloys. With increasing the C contents of the hardfacing alloys, the fraction of primary (Cr,Fe)7C3 carbides increased and their size decreased. The hardness of hardfacing alloys increased with fraction of primary (Cr.Fe)7C3 carbides. Regarding the abrasive characteristics, the wear resistance of hardfacing alloys were related to the fraction of primary (Cr,Fe)7C3 carbides. The wear mechanism was also dominated by the fraction of primary (Cr,Fe)7C3 carbides. Fewer primary carbides resulted in continuous scratches worn on the surface of hardfacing alloy. In addition, the formation of craters resulted from the fracture of carbides. However, the scratches became discontinuous with increasing fraction of the carbides. More primary carbides can effectively prevent the eutectic colonies from the damage of abrasive particles.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک سری از آلیاژهای با روکش سخت Fe-Cr-C بوسیله جوشکاری قوس گاز تنگستن (GTAW) ایجاد شده اند.
پرکننده های آلیاژهای کروم و گرافیت برای رسوب نمودن آلیاژهای با روکش سخت بر روی زیرلایه (لایه فرعی) فولاد 36 A ASTM مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اضافه نمودن چهار گرافیت مختلف به این پرکننده های آلیاژی، این تحقیق ریزساختارهای هیپراوتکتیک (فرا اوتکتیک) فاز Fe-Cr و کاربیدهای Cr.Fe)7 C3) را بر روی آلیاژهای با روکش سخت، تولید نمود. این نتایج ریزساختاری نشان داد که کاربید های اولیه Cr.Fe)_7 C3) و کلنی های اوتکتیک [Cr-Fe+(Cr.Fe)7 C3] در آلیاژهای با روکش سخت وجود داشته است. با افزایش مقادیر C در آلیاژهای با روکش سخت، جزء کاربید های اولیه Cr.Fe)7 C3) افزایش یافت و اندازه آنها کاهش یافت. سختی آلیاژهای با روکش سخت، با بخشی از کاربیدهای اولیه Cr.Fe)7 C3) افزایش یافت. با توجه به ویژگی های سایشی، مقاومت در برابر سایش آلیاژهای با روکش سخت، با بخشی از کاربیدهای اولیه (Cr.Fe)7 C3) مرتبط بود. همچنین، این مکانیسم سایشی، تحت تأثیر بخشی از کاربید اولیه Cr.Fe)7 C3) قرار گرفت. کاربید های اولیه کمتری باعث ایجاد خراش های سایشی مداوم بر روی سطح آلیاژ با روکش سخت شدند. علاوه بر این، تشکیل فرورفتگی ها، به علت شکست کاربید ها رخ داد. با این حال، با افزایش بخشی از کاربید، خراش ها قطع شدند. کاربیدهای اولیه بیشتری می توانند به طور مؤثری کلنی های اوتکتیک را از آسیب ذرات سایشی محافظت کنند.

بدون دیدگاه