ترجمه مقاله روش جدید افزایش عمر خستگی اتصال جوشکاری اصطکاکی نقطه متحرک با مومسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جدید افزایش عمر خستگی اتصال جوشکاری اصطکاکی نقطه متحرک با مومسانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش جدید افزایش عمر خستگی اتصال جوشکاری اصطکاکی نقطه متحرک با استفاده از مومسانی و خمیر شدگی موضعی
عنوان انگلیسی
A novel method for improving fatigue life of friction stir spot welded joints using localized plasticity
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
39
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F1191
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
جوشکاری و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
صنایع فلزی
مجله
مواد و طراحی - Materials and Design
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، ایران
کلمات کلیدی
ملاک چند محوری خستگی، جز متناهی، تنش جامانده یا حبس شده
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.07.098
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- تاریخچه نظری
1-2 اسمیت – واتسون – توپر (SWT)
2-2 ملاک (Fatemi-Socie (FS
3- روشهای آزمایشی
1-3 پیکربندی مصالح و نمونه
2-3 شرایط جوشکاری و هندسه ابزار
3-3 طر ح افزایش عمر خستگی
4-3 آزمون و نتایج خستگی
5-3 روش شکست خستگی
4-شبیه سازی جزء محدود
1-4 مدل جزء محدود
2-4 نتایج تحلیل جزء محدود
5-نتایج و استدلال ها
6- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study introduces a new method for enhancing the life and strength of friction stir spot welded (FSSW) joints using a localized plasticity process. The aim of this investigation is to evaluate the effect of cold expansion on the improvement of fatigue life of FSSW joints in aluminum alloy 7075-T6 plates through conducting experimental and numerical procedures. In the experimental section, the fatigue tests were carried out using constant amplitude load control servo-hydraulic fatigue testing machine on the as-welded and cold expanded FSSW joints with cold expansion level of 3.3%. In the numerical part, three-dimensional finite element models were implemented to calculate stress and strain distributions in two batches of specimens using two multi-axial fatigue criteria: Smith–Watson–Topper and Fatemi–777Socie. The obtained experimental and numerical S–N data revealed that the cold expansion method could improve the fatigue life of FSSW joints in all load ranges so that in high cycle regimes, it could improve the fatigue life up to 6 times. Although the results revealed that there is a relatively good agreement between estimated fatigue lives and experimental data in reasonable fatigue life regime, considering the fatigue crack growth life can lead to better estimation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله روش جدید ی را برای افزایش عمر مقاومت اتصال جوشکاری اصطکاکی نقطه متحرک (FSSW) با استفاده از پروسه مومسانی موضعی معرفی می دهد. هدف تحقیق بررسی اثر بسط و انبساط سرد بر افزایش عمر خستگی نقاط FSSW در ورقه های آلیاژ آلومینیوم 7075-T6 با اجرا روشهای آزمایشی و عددی است. آزمون های خستگی در مقعطع آزمایشی با استفاده از دامنه ثابت کنترل بار ماشین سر و – هیدرولیکی آزمایش خستگی بر اتصال های جوشی و بسط یافته سرد FSSW با سطح انبساط سرد 3.3% اجرا شد. در قسمت عددی ، مدلهای سه بعدی جزء متناهی جهت محاسبه توزیع تنش و کرنش در دو گره از نمونه ها با استفاده از ملاک خستگی چند محوری اجرا شدند: Smith-Watson-Topper و Fatemi-Socie . داده های آزمایشی و عددی بدست آمده S-N ثابت کرد که روش انسباط سرما میتواند عمر خستگی اتصالات FSSW را در تمامی دامنه های بار به گونه ای افزایش دهد تا در سازگان های چرخه بالا ، عمر خستگی تا 6 برابر افزایش یابد. اگر چه نتایج وجود همسویی نسبتاٌ خوبی را بین عمر خستگی برآورد شده و داده های آزمایشی در سیستم معقول عمر خستگی نشان داد اما بررسی عمر رشد ترک خستگی میتواند منجر به برآورد بهتری شود.

بدون دیدگاه