تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی رفتار فولادهای نیمه ساخته و وانادیم ریز آلیاژی به وسیله آزمایش آهنگری گرم – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی رفتار فولادهای نیمه ساخته و وانادیم ریز آلیاژی به وسیله آزمایش آهنگری گرم
عنوان انگلیسی: Investigation on the behaviour of medium carbon and vanadium microalloyed steels by hot forging test
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f264 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی موادو جوشکاری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و متالوژی، شکل دادن فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، متالوژی صنعتی، صنایع فلزی و بیومواد
مجله: مواد و طراحی - Materials and Design
دانشگاه: دانشگاه کرابق، موسسه علم و فناوری، گروه آموزش متال، ترکیه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
کیفیت ترجمه این مقاله پایین می باشد و بخش پایانی ترجمه نشده است.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مصالح تحقیق و روش آزمایشی

3- نتایج و بحث ها

3.1 ریز ساختار

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Two medium carbon steel grades were used in the present investigation. One of them was microalloyed with vanadium. Both steel grades were subjected to a controlled closed die forging followed by cooling in sand, air or oil mediums. Final microstructures and mechanical properties were evaluated by optical microscopy, scanning electron microscopy, hardness and tensile tests. The results indicated that the microstructures of all close die forging and cooling conditions are dominated by ferrite and pearlite phases with different morphologies and grain sizes according to both chemical composition and cooling rate. Oil quenching leads to a formation of relatively fine ferrite and pearlite in medium carbon steel (MC) or martensite in medium carbon microalloyed steel (MC–MA). Relatively fine ferrite, pearlite and martensite increase strength but decrease ductility. The cooling rate has a remarkable effect on the microstructure and mechanical properties at room temperature.

نمونه متن ترجمه

چکیده

از دو درجه فولاد نیمه ساخته ( متوسط کربن ) در تحقیق حاضر استفاده شد. یکی از آنها فولاد ریز آلیاژ شده با وانادیم بود. هر دو درجه فولاد ابتدا در معرض پتک کاری ضربه ای بسته کنترل شده قرار گرفته و سپس در محیط های ماسه ، هوا ایا خاک سرد شدند. میکرو ساختارهای نهایی و خواص مکانیکی با میکروسکوپی اپتیکی ، ریزبین الکترونی لایه نگار ، آزمایشات سختی و کششی بررسی شدند. نتایج تحقیق ثابت میکنند که ریز ساختارهای تمام پتک کاری های بسته ضربه ای و شرایط سرمایشی بر مروفولوژی های مختلف بازهای فریت و پرلیت و اندازه ها ی دانه مطابق با ترکیبات شیمیایی و مقدار سرما فائق می آید . آبدهی و سرمادهی روغن منجر به تشکیل پرلیت و فریت نسبتاٌ ریز در فولاد نیمه ساخته یا متوسط کربن ( MC) یا مارتنزیت در فولاد میکرو آلیاژی متوسط کربن ( MC-MA) می شود. هر چند فریت نسبتاٌ ریز ، پرلیت و مارتنزیت مقاومت را افزایش می دهد اما شکل پذیری آن را کاهش می دهد. مقدار سرمایش اثر بارزی بر میکرو سازه و خواص مکانیکی در دمای اتاق دارد.