مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی
ترجمه مقاله پروتکل های آموزشی ترکیبی پلایومتریک-دو سرعت و پلایومتریک-دو استقامت

ترجمه مقاله پروتکل های آموزشی ترکیبی پلایومتریک-دو سرعت و پلایومتریک-دو استقامت

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مشارکتهای مرکزی و محیطی برای خستگی عصبی ناشی از دویدن 24 ساعته تردمیل

ترجمه مقاله مشارکتهای مرکزی و محیطی برای خستگی عصبی ناشی از دویدن 24 ساعته تردمیل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 41
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیرات مصرف کربوهیدرات 15 دقیقه قبل از تمرین در توان دو استقامت

ترجمه مقاله تاثیرات مصرف کربوهیدرات 15 دقیقه قبل از تمرین در توان دو استقامت

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر مکمل آهن و فشار تمرین بر سطوح هموگلوبین خون

ترجمه مقاله تاثیر مکمل آهن و فشار تمرین بر سطوح هموگلوبین خون

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی ورزش و سیستم ایمنی بدن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی ورزش و سیستم ایمنی بدن - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12