تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی – مجله Ncbi

عنوان فارسی: اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی در کودکان و نوجوانان: یک فرا تحلیل
عنوان انگلیسی: Effects of Strength Training on Motor Performance Skills in Children and Adolescents: A Meta-Analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2011 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4533 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی، یادگیری و کنترل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی و رشد حرکتی
مجله: Pediatric Exercise Science
دانشگاه: موسسه مهارت آموزش و انفورماتیک ورزش، دانشگاه ورزش آلمان، کلن، آلمان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

روش ها

منابع داده

انتخاب مطالعه و ارزیابی کیفیت

روش فرا تحلیل

تحلیل آماری

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

The recent literature delineates resistance training in children and adolescents to be effective and safe. However, only little is known about the transfer of achieved strength gains to athletic performance. The present meta-analysis revealed a combined mean effect size for motor skill types jumping, running, and throwing of 0.52 (95% CI: 0.33–0.71). Effect sizes for each of aforementioned skill types separately were 0.54 (95% CI: 0.34–0.74), 0.53 (95% CI: 0.23–0.83), and 0.99 (95% CI: 0.19–1.79) respectively. Furthermore, it could be shown that younger subjects and nonathletes showed higher gains in motor performance following resistance training than their counterparts and that specific resistance training regimes were not advantageous over traditional resistance training programs. Finally, a positive dose response relationship for “intensity” could be found in subgroups using traditional training regimens. These results emphasize that resistance training provides an effective way for enhancing motor performance in children and adolescents.

نمونه متن ترجمه

منابع و مطالعات اخیر،  تمرین استقامت در کودکان و نوجوانان را موثر و ایمن تلقی می کنند. با این حال، اطلاعات اندکی در مورد انتقال  و تبدیل کارایی و بهره استقامتی به عملکرد ورزشکار وجود دارد. فرا تحلیل حاضر یک اثر اندازه اثر متوسط  ترکیبی را برای انواع مهارت های حرکتی نظیر پرش، دو و پرتاب  به میزان 0.52(95% CI: 0.33–0.71) نشان داد.  اثرات اندازه برای هر یک از  انواع مهارت های فوق به ترتیب 0.54 (95% CI: 0.34–0.74)، 0.53 (95% CI: 0.23–0.83) و0.99((95% CI: 0.19–1.79)) بود. به علاوه می توان نشان داد که شرکت کننده های جوان و غیر ورزشکاران،  بعد از تمرین استقامت، عملکرد حرکتی بالایی را نسبت به همتایان خود  بدست اوردند و این که رژیم های تمرین استقامت خاص نسبت به برنامه های تمرین استقامت سنتی سودمند بود. در نهایت یک رابطه پاسخ دور  مثبت برای  شدت را می توان در  زیر روه ها با استفاده از رژیم های تمرین سنتی و متعارف مشاهده کرد. این نتایج تاکید می کنند که  تمرین استقامت، یک شیوه موثر برای بهبود عملکرد حرکتی در کودکان و نوجوانان  فراهم می کند.