دانلود مقالات ترجمه شده مجله SemanticScholar

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله SemanticScholar به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی - نشریه SemanticScholar

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، عامل ایجاد بلاست برنج توسط SRR - نشریه SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله پایش سدها و خاکریزها با سنجش فیبر نوری توزیعی - SemanticScholar

ترجمه مقاله پایش سدها و خاکریزها با سنجش فیبر نوری توزیعی - SemanticScholar

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله EducaMovil بازی های آموزشی تلفن همراه آسان ساخت - SemanticScholar

ترجمه مقاله EducaMovil بازی های آموزشی تلفن همراه آسان ساخت - SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله الگوریتم های متعادل سازی بار در شبکه حسگر بی سیم - SemanticScholar

ترجمه مقاله الگوریتم های متعادل سازی بار در شبکه حسگر بی سیم - SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10