دانلود مقالات ترجمه شده مجله وایلی - Wiley

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله وایلی - Wiley به همراه ترجمه فارسی
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات ویروسی در طراحی واکسن های نسل جدید - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات ویروسی در طراحی واکسن های نسل جدید - مجله وایلی

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22