ترجمه مقاله اثر کادمیوم بر روی جذب و انتقال عناصر غذایی در پیازچه خوراکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر کادمیوم بر روی جذب و انتقال عناصر غذایی در پیازچه خوراکی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر کادمیوم بر روی جذب و انتقال عناصر غذایی در پیازچه خوراکی
عنوان انگلیسی
Effects of cadmium on uptake and translocation of nutrient elements in different welsh onion (Allium fistulosum L.) cultivars
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1196
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی و علوم مواد غذایی
مجله
شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه
دانشکده محیط زیست و برنامه ریزی، دانشگاه هنان، چین
کلمات کلیدی
پیاز، فلز سنگین، عناصر مغذی، رقم، اثر متقابل، سم شناسی گیاهان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.07.114
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مواد و روش ها
2-1 طراحی آزمایش و ویژگی های خاک
2-2 آماده سازی نمونه و تجزیه و تحلیل:
2-3 پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل آماری:
3- نتایج
3-1 تجمع کادمیوم در بخش خوراکی پیازچه
3-2 غلظت های مواد غذایی در فلس پیازچه با تاثیر پذیری از کادمیوم
3-3 ارتباط بین کادمیوم و غلظت های عناصر غذایی میان ارقام زراعی
3-4 تنوع در رابطه با غلظت های عناصر غذایی میان ارقام زراعی تحت تیمارهای مختلف کادمیوم
4- بحث
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The concentration of nutrient elements is an important quality characteristic of vegetables, and the variation in accumulation among cultivars can provide clues about the mechanism of low accumulation of heavy metals. Pot-culture experiments were arranged under four cadmium (Cd) treatments (CK, 1.0, 2.5 and 5.0 mg/kg) to explore influences of Cd on the accumulation of nutrient elements in 25 welsh onion cultivars. There were significant positive correlations (p < 0.05) between Cd and nutrient elements in the pseudostems and leaves. There were also significant positive correlations in nutrient elements (p < 0.05) among cultivars, which might be disturbed under high Cd treatments, especially for P, Fe and Mn. Our results suggested that there is a synergistic effect on the accumulation between Cd and nutrient elements, and within nutrient elements among cultivars. In addition the uptake and translocation process of Cd was closely related to Mn in welsh onion.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
غلظت عناصر مغذی یک ویژگی کیفی مهم در سبزیجات است و تغییرات در انباشت میان رقم ها می تواند علایمی را در مورد مکانیسم تجمع پایین فلزات سنکین در اختیار بگذارد. ازمایشات کشت گلدانی تحت چهار تیمار کادمیوم صورت گرفت (شاهد، 1، 2.5 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم) تا اثرات کادمیوم بر روی انباشت عناصرمغذی در 25 رقم پیاز بررسی شود. همبستکی های مثبت معنی داری بین کادمیوم و عناصر مغذی در ساقه های کاذب و برگ ها وجود داشت. همبستکی های مثبت معنی داری در عناصر مغذی در میان رقم ها مشاهده شد که تحت تیمار های با کادمیوم بالا به ویژه برای فسفر، آهن، منگنز این مقدار صادق نبود. نتایج ما نشان می دهد که یک اثر هم افزایی بر روی انباشت بین عناصر مغذی و کادمیوم و عناصر مغذی درون رقم ها وجود دارد. به علاوه فرایند جذب و انتقال کادمیوم ارتباط نزدیکی با منگنز در پیازچه داشت.

بدون دیدگاه