ترجمه مقاله آنالیز ارزش اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه گزارش غیراخلاقی در حسابداری - مجله MPRA

ترجمه مقاله آنالیز ارزش اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه گزارش غیراخلاقی در حسابداری - مجله MPRA
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آیا ایجاد ارزش مهم است؟ تجزیه و تحلیل ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه های گزارش غیراخلاقی در حسابداری
عنوان انگلیسی
Do Building Up of Values Matter? An Analysis of Ethical Values of Accounting Professionals and Unethical Reporting Practices in Accounting
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5607
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی و حسابرسی
مجله
مجله آموزش الکترونیکی عمومی - THE GLOBAL eLEARNING JOURNAL
دانشگاه
دانشکده تجارت و کسب و کار، دانشکده اقتصاد دهلی، دانشگاه دهلی
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
نقد و بررسی ادبیات
اهدف مطالعه
مفروضات مطالعه
روش پژوهش
محدودیت های مطالعه
شرح نمونه
الف) تعداد سالهای تجربه
ب) آموزش رسمی اصول اخلاق
یافته های مطالعه
ارزیابی ارزش اخلاقی
معضلات اخلاقی
حالت 1 : انحراف از قانون و موقعیت به عنوان کارمند
سناریو 2: انحراف از قانون و موقعیت به عنوان یک حسابرس قانونی
رابطه بین امتیاز ارزش اخلاقی و معضلات اخلاقی در حرفه
رابطه بین آموزش رسمی اخلاق و مسائل اخلاقی در حرفه
یافته های عمده و بحث
نتیجه گیری و توصیه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Accounting scandals have shaken the confidence of the investor in the companies. Large number of people lost their money in these scandals. All these scandals were attributed to false, misleading, or untruthful accounting. This undermines the role of accounting professionals who did not report material manipulations in the financial results of the company. The study attempted to find an association between ethical values of accounting professionals and their choices in ethical dilemmas in their profession. Correlation scores in this study revealed that there is a statistically significant low degree of positive correlation between value assessment ratings and ethical dilemmas in scenarios. Similarly, the correlation coefficients computed between scenario ratings and formal ethics education indicates that the latter would be important in preventing the instances of unethical reporting. Ethical value score of professionals were found to be more explanatory than formal ethical education. The study strongly recommends building up of rigorous ethical and fiduciary responsibility in the financial sector through various means. The auditors must be trained to become responsible, independent, and judicious while conducting audits. Professional bodies should encourage compliance with ethical reporting practices in accounting by both carrot and stick approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
رسوایی های حسابداری، اعتماد به نفس سرمایه گذار را در شرکت ها متزلزل کرده اند. تعداد زیادی از مردم پول خود را در این رسوایی از دست داده اند. همه این رسوایی به حسابداری مصنوعی، گمراه کننده ، یا کذب نسبت داده می شوند. این نقش حسابداری حرفه ای را تضعیف می کند که دستکاری مطالب را در نتایج مالی شرکت گزارش نکرده است. این مطالعه برای پیدا کردن ارتباط بین ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای و انتخاباتشان در مسائل اخلاقی در حرفه خودشان تلاش می کند. امتیازات همبستگی در این مطالعه نشان می دهد که از نظر آماری یک درجه پایین معنی دار همبستگی مثبت بین رتبه بندی ارزیابی ارزش و معضلات اخلاقی در حالات وجود دارد. به طور مشابه، ضرایب همبستگی محاسبه شده بین رتبه بندی حالت و آموزش اخلاق رسمی نشان می دهد که دومی میتواند در جلوگیری از موارد گزارش های غیر اخلاقی حائز اهمیت باشد. امتیاز ارزش اخلاقی حرفه ای ها روشن تر از آموزش اخلاق رسمی است.
این مطالعه به شدت ایجاد مسئولیت اخلاقی و امانت داری دقیق در بخش مالی از طرق ابزارهای مختلف را توصیه می کند. حسابرسان باید برای مسئول، مستقل بودن و دارای قوه قضاوت سلیم بودن برای انجام ممیزی آموزش داده شوند. سازمانهای حرفه ای باید مطابق با شیوه های گزارش های اخلاقی در حسابداری ترغیب شوند.

بدون دیدگاه