ترجمه مقاله شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر

ترجمه مقاله شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند شامل ایجاد یک موتاسیون C/U موازی در ژن P25 آن است
عنوان انگلیسی
Breakdown of Host Resistance by Independent Evolutionary Lineages of Beet necrotic yellow vein virus Involves a Parallel C/U Mutation in Its p25 Gene
صفحات مقاله فارسی
0
صفحات مقاله انگلیسی
0
سال انتشار
0
نشریه
Apsnet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F761
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم و تکنولوژی بذر، بیماری شناسی گیاهی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان و علوم باغبانی
مجله
مجله فیتوپاتولوژی - Phytopathology Journal
دانشگاه
دانشگاه A & M تگزاس
کلمات کلیدی
ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند، بنیویروس، تکامل همگرا، ریزومانیا
فهرست مطالب
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Breakdown of sugar beet Rz1-mediated resistance against Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) infection was previously found, by reverse genetics, to be caused by a single mutation in its p25 gene. The possibility of alternative breaking mutations, however, has not been discarded. To explore the natural diversity of BNYVV in the field and its effects on overcoming Rz1, wild-type (WT) and resistance-breaking (RB) p25 genes from diverse production regions of North America were characterized. The relative titer of WT p25 was inversely correlated with disease expression in Rz1 plants from Minnesota and California. In Minnesota, the predominant WT p25 encoded the A67C68 amino acid signature whereas, in California, it encoded A67L68. In both locations, these WT signatures were associated with asymptomatic BNYVV infections of Rz1 cultivars. Further analyses of symptomatic resistant plants revealed that, in Minnesota, WT A67C68 was replaced by V67C68 whereas, in California, WT A67L68 was replaced by V67L68. Therefore, V67 was apparently critical in overcoming Rz1 in both pathosystems. The greater genetic distances between isolates from different geographic regions rather than between WT and RB from the same location indicate that the underlying C to U transition originated independently in both BNYVV lineages.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

شکستن مقاومت ناشی از Rz1 چغندر قند در برابر عفونت ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند(BNYVV)   که توسط ژنتیک معکوس   مشخص شده است ناشی از  یک موتاسیون در  ژن P25 می باشد.  با این حال، احتمال  جهش متناوب  رد نشده است.  برای بررسی تنوع طبیعی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند(BNYVV)    در مزرعه و  تاثیر آن بر غلبه بر ژن های P2 شکننده مقاومت و   انواع وحشی و Rz1 از مناطق تولیدی متنوع امریکای شمالی، شناسایی شدند.غلظت نسبی WT p25  همبستگی معکوسی با  بیان بیماری در گیاهان Rz1 از  مینه سوتا و کالیفرنیا داشت. در مینه سوتا،  WT p25  ، امینو اسید A67C68 را رمز گذاری می کند، در حالی که در کالیفرنیا، A67L68 را رمز گذاری می کند. در هر دو منطقه،  این نشانه های wt با  آلودگی ها و عفونت های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند(BNYVV)     رقم Rz1  همراه است. تحلیل   بیشتر گیاهان مقاوم نشان داد که در مینه سوتا،   با   جایگزین شد و این در حالی است که در کالیفرنیا،   با   جایگزین شد. از این روی،  v67 اهمیت زیادی در غلبه بر rz1 در هر دو فوتوسیستم برخوردار  است. فاصله ژنتیکی بین ایزوله ها از مناطق جغرافیایی مختلف  بیشتر از فاصله بین WT و RB   همان منطقه  نشان می دهد که  تغییر از C به U به طور مستقل در  نیای BNYVV صورت می گیرد.


بدون دیدگاه