ترجمه مقاله کاربرد الگوریتم شاخه ایی و محدود به منظور حل مشکل زمان بندی Flow Shop

ترجمه مقاله کاربرد الگوریتم شاخه ایی و محدود به منظور حل مشکل زمان بندی Flow Shop
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد الگوریتم شاخه ایی و محدود به منظور حل مشکل زمان بندی Flow Shop و مقایسه آن با الگوریتم جست جوی Tabu
عنوان انگلیسی
Application of Branch and Bound algorithm for solving flow shop scheduling problem comparing it with tabu search algorithm
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F1219
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهینه سازی سیستم ها و تولید صنعتی
مجله
کنفرانس بین المللی مهندسی انرژی، مکانیک و صنعتی - International Conference on Mechanical
دانشگاه
گروه مهندسی و مدیریت صنعتی (IEM)
کلمات کلیدی
جریان کارکردی، شاخه ایی و محدود، زمان بندی، زمان کل، کد C++، الگوریتم جست جوی Tabu
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- پیشینه تحقیق
3- فرضیه ها
4- توسعه و تکامل دقیق / ریاضی وار
4-1 توسعه الگوریتم برای روش شاخه ایی ومحدود
5- تحلیل داده و محاسبه
5-2 نمودار درختی جست و جوی شاخه ایی و محدود
6- الگوریتم جست و جوی Tabu
6-1 نمودار Flow ی الگوریتم پیشنهادی جست و جوی Tabu
6-2 تکمیل گام الگوریتم جست وجوی Tabu
7- نمودار Gantt
7-1 دلایل استفاده از نمودار Gantt
8- نتیجه و بحث
9- نتیجه گیری و توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The leading position in contributing to the economics of many countries is hold occupied by the garments factory and it has great opportunity to enhance its area .In Bangladesh, the garment factory is the top of the organization, which takes the vital role in the economic sector. As the number of jobs and machines increase, the flow shop scheduling problems in the industry approaches to difficulty. Consider a regular flow shop cell with several bottleneck stages. If such were the case, the industry owners would provide more resources to these bottleneck stages. In this case it is so much important to eliminate the bottleneck in production section and improve the total productivity of the industry. This paper deals with the Branch and Bound technique for solving M machines and N jobs in flow-shop scheduling problem. Here the optimal sequence of jobs is obtained through minimizing the total elapsed time by a lower Bounding (LB) method based on the Branch and Bound algorithm. The working of the algorithm has been illustrated by numerical example and also a C++ code was used to generate an algorithm for finding the optimal solution. The input parameters are process time and operation sequence for each job in the machines provided. This research ensures the makespan optimal values of the schedules comparing with the Tabu search method.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
موقعیت پیشرو در مشارکت اقتصادی بسیاری از کشورها در تصرف کارخانه های پوشاک است و آن فرصتی مغتنم برای ارتقا حوزه های این مجموعه ها می باشد. در بنگلادش، کارخانه ی پوشاک در راس سازمان قرار دارد، که نقش حیاتی در بخش اقتصادی دارد. همانگونه که تعداد job ها(کارها) و ماشین ها افزایش می یابد؛ مشکلات زمان بندی جریان کارکردی در رویکردهای صنعتی نیز با دشواری هایی مواجه است. به یک سلول جریان کارکردی منظم با چندین مرحله ی کندساز توجه کنید. اگر این چنین باشد، صاحبان صنایع منابع بیشتری برای این مراحل کندسازکننده فراهم می کنند.در این مورد حذف عامل کند ساز در بخش تولید و ارتقا بهره وری کلی صنعت، حائز اهمیت فراوانی می باشد. در این مقاله ، به روش شاخه ایی ومحدود برای حل مشکل زمان بندی جریان کارکردی درماشین های M و jobsها ی N ، پرداخته شده است. در اینجا توالی بهینه ی jobsها از طریق به حداقل رساندن زمان انقضای کلی بوسیله ی روش کمینه/ حد پایین محدودing (LB) بر مبنای الگوریتم شاخه ایی ومحدود، به دست آمده است. تاثیر/ نتیجه ی این الگوریتم از طریق نمونه ی عددی نشان داده شده و همچنین جهت یافتن راه حل مناسب از یک کد c++ برای ایجاد الگوریتم استفاده شده است. پارامترهای ورودی، زمان پردازش و توالی اجرایی برای هرکار/ job در ماشین های فراهم شده هستند. این تحقیق مقادیر بهینه ی زمان کل زمان بندی را در مقایسه با روش جست و جوی Tabu در اختیار می گذارد/ تضمین می کند.