ترجمه مقاله اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن
عنوان انگلیسی
Effects of bonding in short-span rectangular concrete filled GFRP tubes
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5951
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت، سازه و شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مجله
سازه های کامپوزیت - Composite Structures
دانشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
مرکب، لوله بتن پرشده، پیوند، پرتو، المان محدود
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.آزمایش
2-1 نمونه های آزمایش
2-2 مصالح
2-3 دستگاه آزمایش
3-تحلیل
3-1 نظریه تیر تیموشنکو
3-2 مدلسازی المان محدود
4- نتایج و تشریح مطالب
4-1 بار- جابجایی
4-2 برش
4-3 تسلیم
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Flexural performance of concrete-filled tubes is highly dependent on the composite action between the concrete core and encasing tube. This study investigates the performance of short-span concrete-filled rectangular glass fiber reinforced polymer (GFRP) tubes with different levels of bonding between the concrete core and GFRP tube. The bonding configurations include (1) no bonding, (2) bonding of the webs, (3) bonding of the flanges, and (4) bonding of the webs and flanges. The study includes both experimental and finite element analysis results for each configuration. Comparing the performance of each configuration showed a two fold increase in stiffness and strength as a result of bonding between the concrete core and GFRP tube. Furthermore it was concluded that bonding of the flanges was most critical with web bonding providing only a slight increase in performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عملکرد خمشی لوله های پرشده با بتن تا حد زیادی به عملکرد مرکب هسته بتنی و لوله پوششی می باشد. این تحقیق به بررسی عملکرد لوله های مستطیلی از جنس پلیمر مسلح به الیاف شیشه (GFRP) با مقادیر چسبندگی مختلف بین هسته بتنی و لوله GFRP می پردازد. آرایش های چسبندگی به چند صورت می باشند از جمله: (1) بدون چسبندگی، (2) چسبیدن جان ها، (3) چسبیدن بال ها و (4) چسبیدن جان ها و بال ها. تحقیق شامل دو تحلیل آزمایشگاهی و المان محدود برای هر آرایش است. مقایسه عملکرد هر آرایش، یک افزایش دو برابر در سختی و مقاومت در نتیجه چسبندگی بین هسته بتنی و لوله GFRP نشان داد. علاوه بر این، نتیجه گیری شد که چسبندگی بال ها در ازای چسبندگی جان بحرانی ترین است که تنها افزایش اندکی در عملکرد ایجاد می کند.

بدون دیدگاه