دانلود ترجمه مقاله گوگرد زدایی زیستی زغال سنگ و تحلیل اثرات متقابل سطحی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله گوگرد زدایی زیستی زغال سنگ و تحلیل اثرات متقابل سطحی - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گوگرد زدایی زیستی زغال سنگ با Acidithiobacillus caldus و تحلیل اثرات متقابل سطحی بین سلول ها و پیریت
عنوان انگلیسی
Biodesulfurization of coal with Acidithiobacillus caldus and analysis of the interfacial interaction between cells and pyrite
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4298
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، مهندسی معدن و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکرو بیولوژی، شیمی محیط زیست، شیمی آلی، فرآوری مواد معدنی و شیمی معدنی
مجله
فناوری فرایند سوخت (Fuel Processing Technology)
دانشگاه
دانشکده تکنولوژی و مهندسی شیمی، دانشگاه چین
کلمات کلیدی
گوگرد زدایی زیستی، Acidithiobacillus caldus، اثر متقابل سطحی،گونه زایی گوگرد، XANES
فهرست مطالب
چکیده
۱مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ نمونه ی ذغال سنگ و شرایط کشت سویه های باکتریایی
۲ ۲ ازمایش گوگرد زدایی زیستی ذغال سنگ
۲ ۳ ازمایش فرو شویی زیستی پیریت
۲ ۴ تجزیه تحلیل نمونه
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ فرایند گوگرد زدایی زیستی زغال سنگ
۳ ۲عملکرد فروشویی زیستی پیریت A caldus
۳ ۳ تجزیه تحلیل پیریت توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره
۳ ۴ خصوصیات سطحی سلول ها و پیریت
۳ ۵ تجزیه تحلیل فروشویی زیستی پیریت و گونه زایی گوگرد
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the present work, the acidophilic and thermophilic strain Acidithiobacillus caldus was used for biodesulfurizing coal and bioleaching coal pyrite. The surface characteristics of cells and minerals and the mineral transformation during the coal pyrite leaching process were investigated combined with zeta-potential, FT-IR spectroscopy, scan electronic microscopy and X-ray absorption near edge structure spectroscopy (XANES). The results showed that the coal pyritic desulfurization with A. caldus was about 47% and the total desulfurization was 19%. After processed by cells, there was clear corrosion on the pyrite surface. Coal pyrite and elemental sulfur-grown cells had more hydrophilic functional groups than thiosulfate-grown cells. During the coal pyrite leaching course, the elemental sulfur was the main sulfur speciation but no other secondary mineral components were detected.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در مطالعه حاضر، سویه اسید دوست و گرما دوست Acidithiobacillus caldus برای گوگرد زدایی زیستی زغال سنگ و فروشویی پیریت زغال سنگ استفاده شد. خصوصیات سطحی سلول ها و کانی ها و تبدیل معدنی طی فرایند فروشویی پیریت زغال سنگ با با پتانسیل زتا، طیف سنج FT-IR، میکروسکوپ الکترونی نگاره و طیف سنجی ساختار ظریف با جذب اشعه ایکس نزدیک لبه ی جذب (XANES) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گوگرد زدایی پیریت زغال سنگ با A. caldus حدود 47 درصد و گوگرد زدایی زیستی کل 19 درصد بود. بعد از فراوری توسط سلول ها، خوردگی آشکاری روی سطح پیریت وجود داشت. پیریت زغال سنگ و سلول های رشد گوگرد عنصری دارای گروه های عاملی آب دوست بیشتری از سلول های رشد یافته در تیوسولفات بودند. طی روند فروشویی پیریت زغال سنگ، گوگرد عنصری مهم ترین گونه گوگرد بود با این حال دیگر مواد معدنی ثانویه شناسایی نشد.

بدون دیدگاه