ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک
عنوان انگلیسی
Bioavailability of Engineered Nanoparticles in Soil Systems
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
0
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
6033
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، شیمی خاک و خاک و پی
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه. لاوال، کانادا
کلمات کلیدی
نانوذرات مهندسی شده، خاک، زیاگان خاکی، خواص خاک، تحلیل خاک، جذب سطحی، مصالح دانه‌ای، آلودگی کشاورزی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
NPهای مهندسی شده در خاک‌ها: مسیرها و نظم‌بخشی
مسیرهای انتشار نانوذرات مهندسی شده در محیط زیست: تمرکز بر خاک‌ها
قانون
سمیّت و دسترسی زیستی خاک‌های درمعرض ENPها
میکروارگانیزم‌های خاک
بی مهرگان موجود در خاک
سیستم‌های خاک – گیاه
فرآیندهای نگهداری و تحرک مؤثر بر دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده
فرآیندهای جمع‌شدگی و انباشتگی
فرآیندهای انحلال
فرآیندهای جذب سطحی
عوامل وابسته به ذره و تنظیم کننده دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده
اندازه نانوذرات مهندسی شده و اندازه توده
غلظت نانوذرات مهندسی شده
روکش سطحی
خواص خاک مؤثر بر دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Nanotechnologies form a field of research that is still emerging with major gaps in knowledge regarding the behavior and potential toxicological risks of engineered nanoparticles (ENPs) in soils. While most of the studies are conducted in porous media (quartz and glass beads) and culture media, less frequently are the studies carried out in natural soils. However, the complex interactions occurring in soils, mediated by both soil components and soil organisms, are essential in bioavailability processes. Therefore, this paper is intended to highlight particularly the bioavailability of ENPs in soils. The potential release pathways of ENPs to soils are described and are faced with a lack of specific regulation and definitive nomenclature. This paper reviews a number of studies regarding ENP toxicological bioavailability on microorganisms and microfauna, mesofauna, and macrofauna inhabiting the soil, as well as on soil-plant systems. The paper especially discusses ENP behavior in soils that affect ENP bioavailability to the edaphic biota. Particular attention is paid to the factors regulating these processes [i.e., (1) ENP-dependent factors, (2) soil properties, and (3) soil components], focusing on organic matter.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فناوری‌های نانو یک رشته تحقیقاتی را بوجود می‌آورند که با شکاف‌های بزرگی در دانش از حیث رفتار و خطرات سمّی احتمالی نانوذرات مهندسی شده (ENP) در خاک‌ها هم چنان رشته نوظهوری محسوب می‌شود. در حالیکه اغلب مطالعات در محیط کشت میکروبی متخلخل (کوارتز و خرده شیشه) و محیط کشت انجام شده‌اند، کمتر مطالعاتی دیده می‌شود که در محیط طبیعی انجام شده باشند. با این حال، برهم‌کنش‌های پیچیده در خاک‌ها که به واسطه اجزا و ارگانیزم‌های خاک رخ می‌دهند در فرآیندهای دسترسی زیستی ضروری‌اند. از اینرو، هدف این مقاله بطور خاص تأکید بر دسترسی زیستی ENPهای درون خاک است. شرحی درمورد مسیرهای پخش بالقوه ENPها به سمت خاک ارائه می‌شود که مقررات خاص و علائم اختصارات صریحی برای آنها وجود ندارد. این مقاله مروری بر مطالعات متعددی دارد که درمورد دسترسی زیستی سموم نانوذرات مهندسی شده در میکروارگانیزم‌ها و خردزیاگان ، میان‌زیاگان و کلان‌زیاگان در خاک و نیز سیستم‌های خاک – گیاه انجام شده‌اند. این مقاله بطور خاص به رفتاری از ENP در خاک‌ها می‌پردازد که بر دسترسی زیستی ENP برای موجودات زنده خاک مؤثر است. بطور خاص، با تمرکز بر ماده آلی، به عوامل تنظیم کننده این فرآیندها (یعنی (1) عوامل وابسته به ENP، (2) خواص خاک و (3) اجزای خاک) می‌پردازیم.

بدون دیدگاه