ترجمه مقاله باکتریوسین حاصل از باسیلوس سابتیلیس دارویی در برابر پاتوژن باکتریایی زخم پای دیایتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله باکتریوسین حاصل از باسیلوس سابتیلیس دارویی در برابر پاتوژن باکتریایی زخم پای دیایتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
باکتریوسین حاصل از باسیلوس سابتیلیس به عنوان دارویی جدید در برابر پاتوژن های باکتریایی زخم پای دیایتی
عنوان انگلیسی
Bacteriocin from Bacillus subtilis as a novel drug against diabetic foot ulcer bacterial pathogens
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6208
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی، فارماکوتراپی و فارماکولوژی یا داروشناسی
مجله
مجله بیومدیکال آسیا و اقیانوسیه
دانشگاه
گروه بیوتکنولوژی، کالج کاتولیک Malankara، هند
کلمات کلیدی
ژن 16S rRNA، خاصیت ضدمیکروبی، میکروکوکوس لوتوس، HPLC، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
2ـ مواد و روش ها
1ـ2ـ ايزولاسيون و شناسايي پاتوژن هاي باكتريايي زخم پاي ديابتی
2ـ2ـ آزمايش حساسيت ضد ميكروبی
3ـ2ـ ايزوله باسيلوس از خاك
4ـ2ـ تشخيص و اثبات نژاد باكتريايي
5ـ2ـ تشخيص نژادي كه باكتري كش توليد مي كند
1ـ5ـ2ـ آزمون پوشش زخم
6ـ2ـ استخراج و تصفيه باكتريوسين
7ـ2ـ خالص سازي با HPLC
8ـ2ـ حساسيت به دما، PH و آنزيم ها
9ـ2ـ تعيين وزن ملكولي SDS – PAGG
10ـ2ـ فعاليت ضد ميكروبي باكتري كشي كه تا اندازه اي خالص شده در ايزوله باكتريايي DFU
3ـ نتايج
3.1 ايزولاسيون و تشخيص پاتوژن باكتريايي DFU
2ـ3ـ آزمايش حساسيت ضد ميكروبي
3ـ3ـ ايزولاسيون و تثبيت subtilis
4ـ3ـ غربالگري ايزوله براي توليد باكتروسين
5ـ3ـ توليد و خالص سازي باكتري كش
6ـ3ـ تأثير دما، PH و آنزيم هاي مختلف
7ـ3ـ تعيين وزن مولكولی
8ـ3ـ فعاليت ضد باكتريايي باكتريوسيني كه تا اندازه اي خالص سازي شده در پاتوژن هاي باكتريايي DFU
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Objective: To isolate and identify Bacillus subtilis (B. subtilis) from soil and to characterize and partially purify the bacteriocin. To evaluate the antimicrobial activity against four diabetic foot ulcer bacterial pathogens. Methods: Genotypic identification was done based on Bergey’s manual of systemic bacteriology. Antimicrobial susceptibility test was done by Kirby-Bauer disc diffusion method. Colonies were identified by colony morphology and biochemical characterization and also compared with MTCC 121 strain. Further identification was done by 16S rRNA sequencing. Inhibitory activities of partially purified bacteriocin on all the DFU isolates were done by agar well diffusion method. The strain was identified to produce bacteriocin by stab overlay assay. Bacteriocin was extracted by organic solvent extraction using chloroform, further purified by HPLC and physical, and chemical characterization was performed. Results: The four isolates showed high level of resistance to amoxyclav and sensitivity to ciprofloxacin. HPLC purification revealed that the extracts are bacteriocin. The phylogenetic tree analysis results showed that the isolate was 99% related to B. subtilis BSF01. The results reveled activity to all the four isolates and high level of activity was seen in case of Klebsiella sp. Conclusions: Partially purified bacteriocin was found to have antimicrobial activity against the four diabetic foot ulcer bacterial pathogens, which can thus be applied as a better drug molecule on further studies. The strain B. subtilis are found to be safe for use and these antimicrobial peptides can be used as an antimicrobial in humans to treat DFU bacterial pathogens.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف‌
به منظور ایزوله و شناسایی باسیلوس سابتیلیس از خاک و مشخص کردن خالص سازی باکتریوسین و برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی چهار پاتوژن باکتریایی زخم پای دیابتی.
روش ها
شناسایی ژنوتیپی بر اساس راهنمای باکتری شناسی سیستماتیک برگی انجام شد. آزمون حساسیت ضد میکروبی توسط روش پخش صفحه کوبی با سر انجام شود. کلونی ها با مورفولوژی مکونی و خصوصیات بیوشیمیایی شناسایی شده و با نژاد MTCC21 مقایسه شدند. شناسایی بعدی با توالی 16 S rRNA انجام شد. فعالیت های باکتروسین خالص در تمام ایزوله های DFU با روش توزیع خوب آثار انجام گرفت. این نژاد باکتروسین را با آزمایش همپوشی STAB ایجاد کرد.
باکتروسین توسط عصاره حلال آلی با کلرومزم استخراج شده و با HPL خالص سازی شده و مشخص سازی فیزیکی و شیمیایی انجام گرفت.
نتایج
این 4 ایزوله، سطح مقاومت بالایی به آموکسی کلاو و حساسیتی به سیپروفلاکسین نشان داد. خالص سازی HPLC نشان داد که عصاره ها باکتروسین بودند. تحلیل درخت فیزلوژیکی نشان داد که ایزوله تا 99% به B. subtils BSF01 مربوط است. این نتایج فعالیتی بریا تمام 4 ایزوله و سطح فعالیت بالایی در kelbsill را نشان می دهد.
نتیجه گیری
باکتروسینی که تا اندازه ای خالص شده، فعالیت ضد میکروبی در برابر چهار پاتوژن زخم پای دیابتی داشت که می تواند به عنوان ملکولی دارویی بررسی های بعدی بکار رود. نژاد B. subtils برای مصرف بی خطر است و این پپتیدهای ضد میکروبی می تواند به عنوان ضد میکروبی انسانها در درمان پاتوژنهای باکتریایی DFU بکار رود.

بدون دیدگاه