تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

عنوان فارسی: اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA می باشد
عنوان انگلیسی: Bacterial Ghosts Are an Efficient Delivery System for DNA Vaccines
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2004 نشریه : jimmunol
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
کد محصول : F1263 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: داروسازی صنعتی یا فارماسیوتیکس، داروشناسی یا فارماکولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی میکروبی
مجله: مجله ایمونولوژی - The Journal of Immunology
دانشگاه: موسسه میکروبیولوژی و ژنتیک، بخش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشگاه وین، اتریش
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.4049/jimmunol.172.11.6858
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مواد و روشها

تولید و بارگذاری اشباح M. haemolytica

Real-time PCR

نشانگذاری فلورسانس اشباح باکتریایی

آزمایشات انتقال عفونت

مطالعات ایمنی زایی

سنجش Ab

اندازه گیری های پرولیفراسیون

اندازه گیری های IFN-γ ELISPOT

تهیه و انالیز سیتومتری جریانی DC موشی

مطالعات انتقال عفونت Ex vivo DC

تحلیل آماری

نتایج

اشباح M. haemolytica می تواند به طور کارامدی با DNA پلاسمید بارگذاری شوند

انتقال عفونت با واسطه اشباح ماکروفاژها و DC منجر به بیان کارامد EGFP می گردد

اشباح M. haemolytica تحریک کننده بلوغ و فعالسازی DC موشی مشتق ازمغز استخوان

ایمنی زایی با DC که به شکل ex vivo با استفاده از اشباح M. haemolytica بارگذاری شده pCMVβ پاسخ های ایمنی خاص بتا گالاکتوزیداز را تحریک می کند

بحث

نمونه متن انگلیسی

اجرای توده ای واکسن های DNA با الزام دوزهای پلاسمید بالا و ایمنوژنیسیته ضعیف به تأخیر می افتد. ما ظرفیت اشباح Mannheimia haemolytica را به عنوان یک سیستم تحویل برای واکسن DNA ارزیابی کردیم. مطالعات in vitro نشان داد که اشباح باکتریایی بارگیری شده با یک پلاسمید که حامل ژن کدگذاری کننده پروتئین فلورسانت سبز (pEGFP-N1) می باشد به طور موثری توسط APC جذب می شود، که به موجب آن منجر به میزانهای ترافرست بالا (52 الی 60 درصد) می گردد. مطالعات واکسن نشان داد که تحویل با واسطه اشباح توسط درون پوستی یا مسیر i.m. یک پلاسمید بیان یوکاریوتی حاوی ژن کدگذاری کننده برای بتا گالاکتوزیداز تحت کنترل پروموتور ژن اولیه فوری CMV یا pCMVβ پاسخ های ایمنی سلولی و همورال خاص Ag کارامدتری (CD4+,CD8+) را نسبت به DNA بی پوشش در موش های BALB/c تحریک می کند. استفاده از اشباح نیز به مودوله سازی پاسخ Th اصلی از یک Th1/Th2 مخلوط به یک الگوی Th2 غالبتر امکان می دهد. ایمنی سازی داخل وریدی با سلولهای دندریتی بارگذاری شده ex vivo با اشباح حاوی pCMVβ نیز منجر به روشن سازی پاسخ های خاص بتاگالاکتوزیداز گردید. این امر حاکی از آنست که سلولهای دندریتی یک نقش مهمی را در شبیه سازی پاسخ های ایمنی ایفا می کند هنگامی که اشباح باکتریایی به شکل یک سیستم تحویل DNA استفاده می شود. اشباح باکتریایی نه تنها سازه واکسن DNA را به APC هدف قرار می دهند، بلکه یک سیگنال خطر قوی فراهم می کنند که به شکل یک ادجوانت طبیعی عمل می کند و به موجب آن بلوغ کارامدی و فعالسازی سلولهای دندریتی را تحریک می کند. با اینحساب، اشباح باکتریایی تشکیل یک صفحه مشترک تکنولوژی نویدبخش را برای پیدایش واکسن های DNA کارامدتر می دهند.

نمونه متن ترجمه

Mass implementation of DNA vaccines is hindered by the requirement of high plasmid dosages and poor immunogenicity. We evaluated the capacity of Mannheimia haemolytica ghosts as delivery system for DNA vaccines. In vitro studies showed that bacterial ghosts loaded with a plasmid carrying the green fluorescent protein-encoding gene (pEGFP-N1) are efficiently taken up by APC, thereby leading to high transfection rates (52–60%). Vaccination studies demonstrated that ghost-mediated delivery by intradermal or i.m. route of a eukaryotic expression plasmid containing the gene coding for -galactosidase under the control of the CMV immediate early gene promoter (pCMV) stimulates more efficient Ag-specific humoral and cellular (CD4 and CD8) immune responses than naked DNA in BALB/c mice. The use of ghosts also allows modulating the major Th response from a mixed Th1/Th2 to a more dominant Th2 pattern. Intravenous immunization with dendritic cells loaded ex vivo with pCMV- containing ghosts also resulted in the elicitation of -galactosidase-specific responses. This suggests that dendritic cells play an important role in the stimulation of immune responses when bacterial ghosts are used as a DNA delivery system. Bacterial ghosts not only target the DNA vaccine construct to APC, but also provide a strong danger signal, acting as natural adjuvants, thereby promoting efficient maturation and activation of dendritic cells. Thus, bacterial ghosts constitute a promising technology platform for the development of more efficient DNA vaccines.