تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات تولید کننده هسته یخ خارج سلولی باکتریایی بر انجماد غذا – نشریه وایلی

عنوان فارسی: اثرات تولید کننده هسته یخ خارج سلولی باکتریایی بر انجماد غذا
عنوان انگلیسی: Bacterial Extracellular Ice Nucleator Effects on Freezing of Foods
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 1998 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 1750-3841
کد محصول : 9696 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 939.83Kb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع غذایی، علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری صنایع غذایی
مجله: مجله علوم مواد غذایی - JOURNAL OF FOOD SCIENCE
دانشگاه: گروه علوم غذایی و مرکز فن آوری غذایی پیشرفته، دانشگاه راتگرز، نیوبرانزویک
کلمات کلیدی: ایجاد هسته یخ، باکتریایی، خارج سلولی، سرعت انجماد، بافت
کلمات کلیدی انگلیسی: ice nucleation - bacterial - extracellular - freezing rate - texture
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1998.tb15746.x
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

آماده سازی سلول ها و ECIN ها

مواد غذایی

آماده سازی امولسیون

منحنی های انجماد

میکروسکوپ

تجزیه و تحلیل پروفایل بافت

گرماسنجی پویشی افتراقی

نتایج و بحث

تعیین پارامترهای آزمایشگاهی

منحنی های انجماد و دماهای تشکیل هسته

انجماد امولسیون ها

تشکیل بافت یخی بوجود آمده توسط ECIN

پارامترهای حرارتی

نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Extracellular ice nucleators (ECINs) were incorporated into foods and subjected to subzero freezing. Time-temperature profiles, ice-formation patterns and textures were examined by thermocouple, microscopy and texture analyzer. Onset temperatures (initial freezing), enthalpies and freezing rates were measured by DSC. Addition of ECINs to liquid foods elevated ice nucleation temperatures and promoted freezing. Solid or semisolid products frozen with ECINs resulted in a fiber-like texture. These effects were more apparent at 10°C or higher. Differential scanning calorimetry revealed onset temperatures were increased 11C by addition of ECINs, but length of time to complete the phase transition was extended at constant cooling rates. Results indicated that ECINs can be used instead of whole bacterial cells for efficient freezing and textural modification.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هسته گذارهای یخی خارج سلولی (ECIN ها ) به مواد غذایی افزوده شده و تحت انجماد پایین قرار گرفته اند. پروفایل های دما- زمان، الگوهای تشکیل یخ و بافت ها با استفاده از ترموکوپل، میکروسکوپ و آنالیزکننده ی بافت مورد بررسی قرار گرفتند. دمای شروع (انجماد اولیه)، آنتالپی و میزان انجماد توسط DSC اندازه گیری شد. افزودن ECIN ها به مواد غذایی مایع باعث افزایش دمای ایجاد هسته یخ و در نتیجه باعث انجماد می شود. محصولات جامد یا نیمه جامد یخ زده توسط ECINs باعث ایجاد ساختار شبه فیبر می شوند. این اثرات در دمای 10 درجه سلسیوس یا بالاتر دیده می شود. گرماسنجی پویشی افتراقی نشان داد که دماهای آغاز با افزودن ECIN، 11 درجه افزایش یافته است، اما طول زمان برای تکمیل انتقال فاز در نرخ ثابت خنک شدن، افزایش یافت. نتایج نشان داد که ECIN ها می توانند به جای کل سلول های باکتریایی برای انجماد کارا و اصلاح بافت مورد استفاده قرار گیرند.