ترجمه مقاله نقص توجه / اختلال بیش فعالی در بالغین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

ترجمه مقاله نقص توجه / اختلال بیش فعالی در بالغین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقص توجه / اختلال بیش فعالی در بالغین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
عنوان انگلیسی
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults with Multiple Sclerosis
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
3
سال انتشار
2017
نشریه
Scitechnol
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8113
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی بالینی، مغز و اعصاب و روانپزشکی
مجله
مجله بین المللی بهداشت روان و روانپزشکی - International Journal of Mental Health & Psychiatry
دانشگاه
دانشگاه کریکاله، دانشکده پزشکی، گروه مغز و اعصاب، ترکیه
کلمات کلیدی
نقص توجه/اختلال بیش فعالی، مقیاس خود گزارشی، مولتیپل اسکلروزیس، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و رش ها
بررسی
تحلیل آماری
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objectives: To determine symptoms and their effects of attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adult patients with multiple sclerosis. Studies of psychiatric comorbidities in patients with multiple sclerosis (MS) have reported greater rates in MS patients than the general population. Methods: Subjects consisted of 72 relapsing remitting multiple sclerosis patients and 57 controls. Demographic characteristics including age, gender, education level, duration of disease and Expanded Disability Symptom Scale (EDSS) were recorded. ADHD symptoms were assessed by Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Scale (ASRS). Furthermore, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Short Form-36 (SF-36) were also applied. Results: MS patients had statistically significant higher the rate of ADHD mean scores compared to controls. Patients with MS had statistically significant higher rate of clinical elevation in ASRS scores. There were 26 MS patients and 4 controls with ADHD symptoms. ASRS scores in MS patients were associated with SF- 36 mental and physical component scores and depression and anxiety scores. Conclusion: ADHD symptoms may develop in adults MS patients and are associated with lowered quality of life and increased psychosocial morbidity. In the future, more comprehensive investigations could clarify origins of ADHD symptoms in adult MS patients.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
اهداف

هدف مطالعه تعیین نشانه ها و اثرات نقص توجه/ اختلال بیش فعالی (ADHD)در بالغین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. مطالعات مرتبط با همایندی بیماری های روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس میزان بالاتری را در این بیماران نسبت به جمعیت عمومی گزارش می کنند.
روش ها: نمونه ها از 72 بیمار مبتلا به نوع عود کننده فروکش کننده مولتیپل اسکلروزیس و 52 نفر به عنوان کنترل تشکیل می شدند. ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، طول مدت بیماری و مقیاس بسط یافته نشانه ناتوانی (EDSS) ثبت گردید. نشانه های ADHD با استفاده از مقیاس خود گزارشی نقص توجه/ اختلال بیش فعالی (ASRS) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن مقیاس اضطراب بیمارستان و افسردگی(HADS) و فرم کوتاه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی(SF-36) مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: بیماران مبتلا به ام اس از نظر آماری به طور معنی داری میزان بالاتری ازنمره میانگین ADHD را نسبت به گروه کنترل دارا بودند. بیماران مبتلا به ام اس از نظر آماری به طور معنی داری میزان بالاتری از افزاش بالینی در نمره ASRS داشتند. در اینجا 26 بیمارمبتلا به ام اس و 4 فرد در گروه کنترل نشانه های ADHD را دارا بودند. نمرات ASRS در بیماران مبتلا به ام اس با نمرات اجزای ذهنی و جسمی SF36 و نمرات افسردگی و اضطراب همبستگی داشت.
نتیجه گیری: ممکن است نشانه های ADHD در بیماران بالغ مبتلا به ام اس توسعه پیدا کنند و با کیفیت پایین زندگی و افزایش بیماری روانی همراه می باشند.در آینده مطالعات جامع می توانند منشاء های نشانه های ADHD را در بیماران بالغ مبتلا به ام اس روشن سازند.


بدون دیدگاه