ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ سازمانهای ساخت و ساز عمومی بر محور ارباب رجوع

ترجمه مقاله ارزیابی بلوغ سازمانهای ساخت و ساز عمومی بر محور ارباب رجوع
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی بلوغ سازمانهای ساخت و ساز عمومی بر محور ارباب رجوع
عنوان انگلیسی
Assessing The Maturity Of Public Construction Client Organisations
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F621
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
پروژه و ساخت
مجله
مقالات سی و دومین کنفرانس سالانه ARCOM
دانشگاه
دانشکده معماری و محیط زیست، دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
کلمات کلیدی
مشتری، بهره بردار، مدل بلوغ، حرفه ای گرایی، بخش عمومی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مفهوم مدل های بلوغ
مدل بلوغ بهره برداری عمومی(PCMM)
توسعه مدل
کارگاه ها
ساختار کارگاه ها
بلند بلند فکر کردن
پویش سریع
مواد پشتیبان
بحث های گروهی
یافته ها و نتایج
عناصر
فرایند استفاده از مدل
کاربرد پذیری مدل
الگوبرداری
نتیجه گیری و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The construction sector is changing, and commissioning organisations have to rethink the way they approach the market. This is especially important for client organisations operating in the public domain, because of their role as change agent in the sector and their social responsibilities. The ‘Public Commissioning Maturity Model’ (PCMM), first presented in 2014, was created to raise awareness amount construction clients’ organisations to the range and width of their commissioning task. It provides a means to elicit discussion on the current and desired state of the organisation’s competences, thereby supporting these organisations in further professionalization. As a result of six workshop-based discussion sessions and five panel discussions, the value of the model was determined. In this paper, the validation path of the model in practice is described. The findings resulted in changes to improve the usability of the model for the construction sector, as well as alterations to increase the understanding of the model for workshop participants. Adjustments regarding stylistic issues and elements in the maturity model and supporting materials were also made. Applying the PCMM has proven to enable assessment of the current and desired organisational performance on different aspects of public commissioning by eliciting discussion and raising awareness. It is however not constituted for numerical ranking, sector-wide monitoring or benchmarking purposes, while these needs also exist among client organisations. Furthermore, it was found that the model is less suitable for organisations in the middle of a comprehensive change process.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بخش ساخت و ساز در حال تغییر است و سازمان های بهره بردار بایستی در رویکرد خود نسبت به بازار تجدید نظر کنند. این خود از اهمیت ویژه ای برای سازمان های بر محور ارباب رجوع که در حوزه عمومی، به دلیل نقش آن ها به عنوان عامل تغییر در بخش و مسئولیت های اجتماعی شان، برخوردار می باشند. مدل بلوغ بهره برداری عمومی(PCMM)، که اولین بار در 2014 ارایه شد، برای افزایش آگاهی سازمان های ساخت و ساز بر محور ارباب رجوع در مورد دامنه و وسعت وظایف بهره برداری آن ها ایجاد شد. این خود ابزاری برای ایجاد بحث در خصوص وضعیت فعلی و مطلوب قابلیت های سازمان بوده و به موجب آن از این سازمان ها در حرفه ای گرایی بیشتر پشتیبانی می کند. در نتیجه شش جلسه بحث مبتنی بر کارگاه و پنج بحث گروهی، ارزش مدل تعیین شد. در این مقاله، مسیر ارزیابی و اعتبار سنجی مدل عملا توصیف می شود. یافته ها منجر به تغییراتی در راستای بهبود قابلیت استفاده از مدل برای بخش ساخت و ساز و نیز تغییراتی برای افزایش درک مدل برای شرکت کنندگان کارگاه می شود. تعدیلات در خصوص مسائل سبک مربوط به سبک و عناصر مدل بلوغ و اطلاعات پشتیبانی کننده نیز انجام شد. به کارگیری PCMM، امکان ارزیابی عملکرد فعلی و مطلوب سازمانی را در ابعاد مختلف بهره برداری عمومی با ایجاد بحث و افزایش آگاهی می دهد. با این حال این مدل برای رتبه بندی عددی، پایش درون بخشی یا اهداف الگوبرداری ایجاد نشده است، اگرچه این نیاز ها در میان سازمان های مبتنی بر ارباب رجوع هنوز وجود دارد. به علاوه، پی برده شده است که این مدل برای سازمان ها در میانه فرایند تغییر جامع مناسب نیست.

بدون دیدگاه