ترجمه مقاله کاربرد یک سیستم اطلاعات حسابداری مناسب در آموزش عالی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کاربرد یک سیستم اطلاعات حسابداری مناسب در آموزش عالی - نشریه SSRN
قیمت خرید این محصول
۵۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد یک سیستم اطلاعات حسابداری مناسب در آموزش عالی: از دیدگاه بخش مالی برای پیش بینی عدم قطعیت محیطی
عنوان انگلیسی
Application of Qualified Accounting Information System in Higher Education: Viewed from the Finance Section Perspective to Anticipate Environmental Uncertainty
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
SSRN
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
11476
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری، حسابداری مالی
دانشگاه
بخش حسابداری، دانشگاه مسیحی ماراناتا، باندونگ
کلمات کلیدی
آموزش عالی، بخش مالی، سیستم اطلاعات حسابداری، عدم قطعیت محیطی
کلمات کلیدی انگلیسی
component - higher education - finance section - accounting information system - environmental uncertainty
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.2139/ssrn.3154194
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه

موضوعات و روشها

روش‌ها

موضوعات (مقالات)

عدم قطعیت محیطی

1) عدم قطعیت وضعیت

2) تأثیر عدم قطعیت

3) عدم قطعیت پاسخ

کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری

نتایج و بحث

تحلیل توصیفی عدم قطعیت محیطی

روایی و پایایی نتایج آزمون برای هر یک از ابعاد

تحلیل رگرسیونی

نتیجه گیری

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11476-IranArze    11476-IranArze1    11476-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The finance department in Higher Education becomes the main source of financial information in Higher Education. Users of accounting information systems in the central Higher Education, one of which is the Finance section. This Finance Section becomes a revenue-earning part and a source of fees expenditures incurred in all departments and faculties in Higher Education. Innovation for problem solving on the quality of accounting information systems in higher education by looking at the financial point of view can anticipate the uncertain external environment factors that affect the quality of accounting information systems in higher education. Environmental uncertainty influence to the quality of the accounting information system of 56.4%. Environmental uncertainty Factors are most noted by respondents with Higher Education financial section is in terms of the effect of environmental uncertainty. Accounting information systems quality Factor is most noted by respondents with Higher Education financial section is in terms of the integration of accounting information systems. Influence of dimensions of environmental uncertainty against the dimensions of the quality of accounting information systems, large influence shown by the highest value highest contingency coefficient of 0.865 i.e. influence state environmental uncertainty flexibility towards accounting information system quality. And the smallest influence shown by the effect the environmental uncertainty towards accessibility accounting information system quality of 0.613.

INTRODUCTION

The phenomenon as an individual perspective on the environmental uncertainty that affects the implementation of the system becomes inflexible proposed Minister of Research and Technology M.Nasir (2015)[1] which states that the financial system in PTN-BH constraint is less flexible, such as difficulties in managing the budget given Kemendikbud, so that the absorption of the budget to be low and the financial reporting system applied by the Ministry of Finance (MoF) is quite complicated and not in accordance with dynamic academic activities, meaning that factors that have not been able to anticipate this dynamic academic activity cause the financial system in PTN-BH less flexible.

Conclusion

So from the above discussion and analysis results can be concluded that:

1. Environmental uncertainty influence to the quality of the accounting information system of 56.4%.

2. Environmental uncertainty Factors are most noted by respondents with Higher Education financial section is in terms of the effect of environmental uncertainty.

3. Accounting information systems quality Factor is most noted by respondents with Higher Education financial section is in terms of the integration of accounting information systems.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

بخش مالی در آموزش عالی، منبع اصلی اطلاعات مالی در آموزش عالی می‌باشد. کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری در آموزش عالی مرکزی، در واقع از کاربران بخش مالی هستند. بخش مالی به یک بخش درآمدزا و یک منبع پرداخت هزینه‌های بوجود آمده در همه واحدها و بخشهای آموزش عالی تبدیل شده است. نوآوری برای حل مسائل مربوط به کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری در آموزش عالی با در نظر گرفتن دیدگاه مالی می‌تواند عوامل خارجی عدم قطعیت محیطی را که بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری در آموزش عالی تاثیرگذارند، پیش بینی کند. عدم قطعیت محیطی بر 56% از سیستم اطلاعات حسابداری تأثیر می‌گذارد. عوامل عدم قطعیت محیطی، عمدتاً از نظر تأثیر عدم قطعیت محیطی توسط پاسخ دهندگان در بخش مالی آموزش عالی مورد توجه قرار می‌گیرند. ابعاد عدم قطعیت محیطی تأثیر زیادی بر ابعاد کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری دارد که با بالاترین میزان ضریب وابستگی 0.865 نشان داده شده است، برای مثال، تأثیر انعطاف پذیری عدم قطعیت محیطی بر کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری. و کمترین میزان تأثیر عدم قطعیت محیطی بر دسترس پذیری سیستم اطلاعات حسابداری به صورت 0.613 نشان داده شده است.

مقدمه

این پدیده از یک دیدگاه فردی در مورد تأثیر عدم قطعیت محیطی بر اجرای سیستم اطلاعات، پدیده انعطاف پذیری است که به گفته وزیر تحقیقات و فن آوری M.Nasir (2015) (1)  سیستم مالی در حوزه PTN-BH از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است، مانند دشواری در مدیریت بودجه Kemendikbud بطوریکه جذب بودجه پایین است و سیستم گزارشدهی مالی اعمال شده توسط وزارت دارایی (MoF) بسیار پیچیده است و مطابق با فعالیتهای پویای آموزشی نیست، بدین معنی که عواملی که نمی‌توانند این فعالیت پویای آموزشی را پیش بینی کنند موجب انعطاف پذیری کمتری در سیستم مالی PTN-BH می‌شوند.

نتیجه گیری

بنابراین از بحث و تجزیه و تحلیل فوق می‌توان نتیجه گرفت که:

1. عدم قطعیت محیطی بر کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تا 4/56٪ تأثیر می‌گذارد.

2. عدم قطعيت محيطی اغلب توسط پاسخ دهندگان در بخش مالي آموزش عالي از نظر عدم قطعیت محيطي مورد توجه قرار گرفته است.

3. ضریب کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری اغلب توسط پاسخ  دهندگان بخش مالی آموزش عالی از نظر یکپارچگی سیستمهای اطلاعات حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.


بدون دیدگاه