تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مورچه ها در مرکبات: تاثیر بر روی فراوانی، غنای گونه ای، تنوع و ساختار جامعه شکارچیان و انگل واره ها
عنوان انگلیسی: Ants in citrus: impact on the abundance, species richness, diversity and community structure of predators and parasitoids
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20 (شامل 3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 4.141 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 151 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.544 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0167-8809
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : 9710
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.24Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: کشاورزی، علوم باغبانی و اکولوژی گیاهان زراعتی
مجله: کشاورزی، اکوسیستم و محیط زیست - Agriculture Ecosystems and Environment
دانشگاه: والنسیا، اسپانیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.08.001
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1 منطقه مورد مطالعه

2-2 طرح ازمایشی

2-3 نمونه گیری از بند پایان و طبقه بندی آن ها

2-4 تنوع شکارچی و انگل واره

2-5 تحلیل آماری

3- نتایج

3-1 وفور شکارچی ها و انگل واره ها

3-2 غنا،تنوع و ساختار جامعه شکارچیان و انگل واره ها

4-بحث

4-1 فراوانی شکارچیان و انگل واره ها

4-2 غنای گونه ای، تنوع و ساختار جامعه انگل واره ها و شکارچیان

5-نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Ants can act as plant biotic defenses, however, in agricultural ecosystems they are often associated with outbreaks of honeydew-producing pests mainly due to the protection they offer to the plant feeders in exchange for honeydew. In this interaction ants may alter the abundance, diversity and community structure of predators and parasitoids. In the present study, we conducted ant-exclusion experiments in three commercial citrus orchards, each one dominated by one ant species (Pheidole pallidula, Lasius grandis or Linepithema humile) during two consecutive years. We then compared the abundance, species richness, diversity and community structure of predators and parasitoids between the ant-allowed and ant-excluded treatments. A total of 176,074 natural enemies belonging to 81 taxa were captured and identified. The abundance of the natural enemies showed a species specific response between treatments. When examining functional groups of natural enemies the abundance of generalist predators decreased while that of parasitoids increased in the ant-allowed treatment. The species richness was significantly lower for predators and higher for parasitoids in the ant-allowed treatment. The Shannon diversity index was not different between treatments for predators, whereas parasitoid diversity was significantly higher in the ant-allowed treatment. Finally, the community structure of predators and parasitoids was not significantly different between treatments. These results suggest that ants in citrus are not associated with a dramatic decrease in natural enemy abundance or biodiversity; on the contrary ants were associated with increased parasitoid species richness and diversity. On the other hand, ants negatively affected the abundance of specific natural enemy species, mainly generalist predators. The impact on these predators might explain the higher pest densities associated with ants in citrus.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مورچه ها به عنوان مکانیسم های دفاعی زیستی و زنده گیاه محسوب می شوند با این حال در اکوسیستم های کشاورزی آن ها موجب شیوع افات تولید کننده شهد نباتی به دلیل حفاظتی که در برابر گیاه خواران به ازای گرفتن شهد نباتی به عمل می اورند می شوند. در این فرایند تعاملی، مورچه ها موجب تغییر وفور، تنوع و ساختار جامعه شکارچیان و انگل واره ها می شوند. در این مطالعه، ازمایشات خروج یا قرق مورچه در سه باغ مرکبات تجاری که در هر باغ یک گونه مورچه وجود داشت(Pheidole pallidula, Lasius grandis یا Linepithema humile) در طی دو سال متوالی انجام شدند. ما سپس اقدام به مقایسه وفور، غنا، تنوع گونه ای و ساختار جامعه شکارچیان وانگل واره ها بین تیمار های مورچه و بدون مورچه کردیم. مجموع 176074 دشمن طبیعی متعلق به 81 تاکسا بررسی و شناسایی شدند. وفور دشمنان طبیعی پاسخ گونه ویژه را بین تیمار ها نشان داد. هنگام بررسی گروه های عاملی دشمنان طبیعی، وفور شکارچیان عمومی گرا کاهش یافت در حالی که وفور انگلواره ها در تیمار دارای مورچه افزایش یافت. غنای گونه ای به طور معنی داری برای شکارچیان پایین تر و برای انگل واره ها در تیمار دارای مورچه بالاتر بود. شاخص تنوع شانون تفاوتی بین تیمار های شکارچی ها نشان نداد، این در حالی است که تنوع انگل واره به طور معنی داری در تیمار دارای مورچه بالاتر بود. در نهایت، ساختار جامعه شکارچیان و انگل واره ها تفاوت معنی داری بین تیمار ها نداشت. این نتایج نشان می دهد که مورچه ها در مرکبات منجر به کاهش معنی دار در وفور و تنوع زیستی دشمنان طبیعی نمی شوند. بر عکس، مورچه ها موجب افزایش غنای گونه ای انگل واره ها و تنوع می شود. از سوی دیگر، مورچه اثر معنی داری بر روی وفور گونه های دشمن طبیعی خاص دارد. تاثیر بر روی این شکارچی ها می تواند توجیه کننده تراکم بالاتر افات باشد.