ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت

ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فعالیت ضدمیکروبی برخی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت
عنوان انگلیسی
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME SPICES USED IN THE MEAT INDUSTRY
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2007
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5687
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی، پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاهان دارویی، علوم تغذیه، علومی گیاهی، میکروبیولوژی و بیوشیمی
مجله
بولتن موسسه دامپزشکی در Pulawy
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه Yüzüncü Yıl، ترکیه
کلمات کلیدی
فراورده های گوشتی، ادویه جات، فعالیت ضدمیکروبی
فهرست مطالب
چکیده مطالب
مواد و روشها
تهیه عصاره ها
آزمونهای ضدمیکروبی
نتایج
بحث و بررسی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The antimicrobial activity of some food additives used in meat products such as cumin, cinnamon, cloves, crushed red pepper, fennel, and anise against some microorganisms was investigated. For this purpose, the diethyl ether-treated extracts of spice samples were tested in vitro with Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae FML 5, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 15753, Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Micrococcus luteus A 2971, and Candida albicans ATCC 60192 as test strains. The disc diffusion method was applied in the trial. Cinnamon was found to be the most effective spice against tested microorganisms. The weakest antimicrobial activity was displayed by fennel. Crushed red pepper and anise were found to be ineffective against the test strains.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده مطالب
فعالیت ضدمیکروبی برخی از افزودنیهای غذایی مورد استفاده در فراورده های گوشتی مانند زیره سیاه، دارچین، میخک، فلفل قرمز خرد شده، رازیانه، و بادیان رومی در مقابل برخی میکروارگانیسمها بررسی شد. برای این هدف عصاره های دارای دی اتیل اتر نمونه های چاشنی در محیط ویترو با استافیلوکوک اورئوس ATCC 25923، کلبسیلا پنومونیه FML 5 ، سودوموناس آئروژینوزا ATCC 27853 ، اشرشیا کولای ATCC 25922 ، اينتروکوکوس فيکاليس ATCC 15753 ، مایکوباکتریوم اسمگماتیس CCM 2067 ، ﻣﻴﮑﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻟﻮﺗﺌﻮس A 2971 ، و کاندیدا آلبیکانس ATCC 60192 بعنوان سویه های آزمون آزمایش شدند. روش انتشار دیسک در آزمون استفاده شد. دارچین اثربخش ترین ادویه در مقابل میکروارگانیسمهای آزمایش شده بود. ضعیفترین فعالیت ضد میکروبی توسط رازیانه مشاهده شد. فلفل قرمز خرد شده و بادیان رومی در مقابل سویه های آزمایش اثری نداشتند.

بدون دیدگاه