ترجمه مقاله سوابق رفتارهای فراپیرامونی در کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوابق رفتارهای فراپیرامونی در کار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سوابق رفتارهای فراپیرامونی در کار: تاثیر تعدیل شکاف قرارداد روانی
عنوان انگلیسی
Antecedents of pro-environmental behaviours at work: The moderating influence of psychological contract breach
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6063
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک و روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله
مجله روانشناسی محیطی - Journal of Environmental Psychology
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه Laval، کانادا
کلمات کلیدی
نظریه تبادل اجتماعی، رفتارهای فراپیرامونی، محل کار، نگرش های شغلی، نقض قرارداد روانی
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2. ادبیات تحقیق و فرضیه
3 روش
3.1. بافت تحقیق، نمونه و شرکت کنندگان
3.2 اندازه گیری
3.3 تحلیل
4. نتایج
4.1 انحراف روش مشترک بررسی(CMV)، تحلیل عامل تاییدی، ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار افتراقی(تفکیکی)
4.2 تست فرضیه
5 بحث و نتیجه گیری
5.1 کمک های این مطالعه
5.2 دیدگاه های عملی
5.3 محدودیت ها
5.4 تحقیقات آینده
6 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study uses the tenets of social exchange theory to examine employee willingness to perform proenvironmental behaviours (PEBs) in a workplace setting. The first aim of the study was to examine the indirect effect of perceived organisational support on pro-environmental behaviours via job attitudes. The second objective was to clarify whether a psychological contract breach affects the relationships between perceived organisational support and job attitudes. Using a convenience sample (N ¼ 449), we report that perceived organisational support has an indirect effect on PEBs through employee commitment to the organisation. Additionally, organisational support moderates the effect of a perceived breach on employee job satisfaction.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه از انگاره های نظریه ی تبادل اجتماعی برای بررسی تمایل کارمند برای انجام رفتارهای فراپیرامونی(PEB) در شرایط محیط کار استفاده می کند. اولین هدف این مطالعه بررسیِ تاثیر غیرمستقیم پشتیبانی سازمانی درک شده در رفتارهای فراپیرامونی از طریق نگرش های شغلی بود. هدف دوم مشخص کردن این مورد بود که آیا شکاف قرارداد روانی بر روابط بین پشتیبانی سازمانی ادراک شده و نگرش های شغلی تاثیر می گذارد یا خیر. ما با استفاده از یک نمونه ی ساده(تعداد=449)، گزارش دادیم که پشتیبانی سازمانی ادراک شده تاثیر غیر مستقیم بر PEB دارد که از طریق تعهد کارمند به سازمان می باشد. همچنین، پشتیبانی سازمانی تاثیرِ شکاف ادراک شده بر رضایت شغلی کارمند را تعدیل می کند.

بدون دیدگاه