ترجمه مقاله اثر نانوذرات آناتاز (TiO) بر جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اثر نانوذرات آناتاز (TiO) بر جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر نانوذرات آناتاز (TiO) بر جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) در شرایط درون شیشه ای
عنوان انگلیسی
Effect of Anatase Nanoparticles (TiO2) on Parsley Seed Germination (Petroselinum crispum) In Vitro
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2013
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6511
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر و علوم باغبانی
مجله
تحقیقات عناصر کم بیولوژیکی - Biological Trace Element Research
دانشگاه
گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
کلمات کلیدی
آناتاز، جوانه زنی، نانودی اکسید تیتانیوم، جعفری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و وروش ها
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Nano priming is a new method for the increase of seedling vigor and improvement of germination percentage and seedling growth. The experiments to evaluate the effect of different concentrations of nano-anatase on germination parameters of parsley as a completely randomized design with five replications were performed in a tissue culture laboratory of the Department of Horticulture, Shahid Chamran University of Ahvaz. In addition, nano-anatase at four concentrations (10, 20, 30, and 40 mg/ml) was added to the Murashige and Skoog medium. At the end of the experiment, the percentage of germination, germination rate index, root and shoot length, fresh weight of seedlings, vigor index, and chlorophyll content were evaluated. The results showed that an increase in the concentration of nano-anatase caused a significant increase in the percentage of germination, germination rate index, root and shoot length, fresh weight, vigor index, and chlorophyll content of seedlings. The best concentration of nano-anatase was 30 mg/ml.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نانوپرایمینگ یک روش جدید برای افزایش بنیه گیاهچه و بهبود درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه است. آزمایشاتی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نانو آناتاز بر پارامترهای جوانه زنی جعفری به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. علاوه بر این، نانو آناتاز با چهار غلظت 10، 20، 40 و 60 میلی گرم / میلی لیتر به محیط موراشیگ و اسکوگ اضافه شد. در پایان آزمایش، درصد جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه، وزن تر نهال، شاخص قدرت، و محتوای کلروفیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت نانو آناتاز باعث افزایش معنی دار درصد جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، طول ریشه و ساقه، وزن تر، شاخص قدرت و محتوای کلروفیل دانهال شد. بهترین غلظت نانو آناتاز 30 میلی گرم / میلی لیتر بود.

بدون دیدگاه