ترجمه مقاله تحلیل و تفسیر نیروهای واکنشی زمینی در قدم زنی نرمال

ترجمه مقاله تحلیل و تفسیر نیروهای واکنشی زمینی در قدم زنی نرمال
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل و تفسیر نیروهای واکنشی زمینی در قدم زنی نرمال
عنوان انگلیسی
Analysis and Interpretation of Ground Reaction Forces in Normal Gait
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
نشریه
WSEAS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1163
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیومکانیک
دانشگاه
آزمایشگاه سیستم های بیومکانیک و کنترل دانشکده مهندسی برق
کلمات کلیدی
بیومکانیک، حرکت شناسی، ویژگی های قدم زنی، نیروی واکنش زمینی، نمودار پدوتی
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- طرح مسئله
1-2 ساختار اندازه گیری
3- نتایج و بحث
4-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The locomotion biomechanics study provides very extensive and interesting material for investigating the physiological process involved and the neural mechanisms controlling the systems. Gait analysis – the systematic analysis of locomotion – is used today for pretretment assessment, surgical decision making, postoperative follow-up, and management of both adult and young patients. Over the past few decades, multiple advances in bioengineering technology have permited precise analysis of many specific gait characteristics, such as joint angles, angular velocities and angular accelerations (kinematic analysis), as well as ground reaction forces, joint forces, moments and powers (kinetic analysis); electromyographic activity and energy consumption. Sophisticated gait analysis equipment can generate a visible force vector on an oscilloscope screen and superimpose it simultaneously on a photograph of a gait subject. Visualizing ground reaction forces helps us understand the effect they are having on the body in walking. If we have a full kinematic description, accurate anthropometric measures, and the external forces, we can calculate the joint reaction forces and musle moments. This predicition, called the inverse solution, is a very powerful tool in gaining insight into the net summation of all muscle activity at each joint. In this paper, we present and discuss the results of a ground reaction force analysis, conducted using the data samples of 40 voluntary subjects from our faculty student and employee population, differing in age, sex, height and weight, measured by the AMTI force platform.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زیست مکانیک حرکتی به مطالعه مطالب جالب و گسترده برای بررسی فرایند فیزیولوژیکی مد نظر و مکانیسم های عصبی کنترل دستگاه ها می پردازد. تحلیل قدم زنی-تحلیل نظام مند حرکت- امروزه برای ارزیابی قبل درمان، تصمیم گیری مبنی بر جراحی و مدیریت بیماران بزرگسال و جوان به کار می رود. در طی چند دهه گذشته، چندین پیشرفت در فناوری مهندسی زیست شناسی حاصل شده و امکان تحلیل دقیق ویژگی های قدم زنی ویژه از جمله زوایای مفصلی، سرعت زاویه های و شتاب های زاویه ای (تحلیل جنبشی) و نیز نیروهای واکنش زمینی، نیروهای مفصلی، لحظات و قدرت ها (تحلیل حرکتی)، فعالیت الکترومایوگرافی و مصرف انرژی فراهم ساخته است. تجهیزات تحلیل قدم زنی پیچیده می توانند بردار نیروی قابل رویت را در صفحه نوسان سنج ایجاد کنند و آن را به طور هم زمان بر تصویر فرد قدم زنی اعمال کنند. تصویرنمایی نیروهای واکنش زمینی به ما کمک می کند که تاثیر آنها را بر بدن در هنگام راه رفتن درک کنیم. اگر توصیف کاملی از انرژی جنبشی، سنجش های انسان شناختی دقیق و نیروهای خارجی داشته باشیم، می توانیم نیروهای واکنش مفصل و چزخش عضله را محاسبه کنیم. این پیش بینی راه حل وارون نام دارد که ابزار قدرتمندی برای دستیابی به نگرش و بررسی فعالیت عضله در هر مفصل است. در این مقاله نتایج تحلیل نیروی واکنش زمینی را مطرح نموده و بحث می کنیم که با استفاده از نمونه های داده ای 40 فرد داوطلب انجام شدند که شامل دانشجوی دانشکده، جمعیت کارکنان با سن، جنسیت، قد و وزن مختلف بودند که با سکوی نیرو ای.ام.تی.آی سنجیده شدند.

بدون دیدگاه