تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آمینواسیدها زندگی میان متابولیسم و سیگنالینگ – نشریه الزویر

عنوان فارسی: آمینواسیدها – زندگی میان متابولیسم و سیگنالینگ
عنوان انگلیسی: Amino acids – A life between metabolism and signaling
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5974 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.76Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله: علوم گیاهی - Plant Science
دانشگاه: گروه گیاه شناسی، دانشگاه کلن، آلمان
کلمات کلیدی: سرین، GABA، نئولیگنان، آمیدهای هیدروکسی سیننامیک، سیگنالینگ یا سیگنال دهی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

1-1 آزمایش حریق استاندارد ASTM E119

1-2 مروری بر کار انجام شده

2 آماده سازی نمونه آزمایش

2-1 حرارت دهی نمونه آزمایش

3 نتایج و تشریح مطالب

3-1 عملکرد سرعت پالس فراصوت

3-2 عملکرد آزمایش دستگاه فشاری

3-3 تجزیه و تحلیل داده ها

4 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Amino acids serve as constituents of proteins, precursors for anabolism, and, in some cases, as signaling molecules in mammalians and plants. This review is focused on new insights, or speculations, on signaling functions of serine, -aminobutyric acid (GABA) and phenylalanine-derived phenylpropanoids. Serine acts as signal in brain tissue and mammalian cancer cells. In plants, de novo serine biosynthesis is also highly active in fast growing tissues such as meristems, suggesting a similar role of serine as in mammalians. GABA functions as inhibitory neurotransmitter in the brain. In plants, GABA is also abundant and seems to be involved in sexual reproduction, cell elongation, patterning and cell identity. The aromatic amino acids phenylalanine,tyrosine, and tryptophan are precursors for the production of secondary plant products. Besides their pharmaceutical value, lignans, neolignans and hydroxycinnamic acid amides (HCAA) deriving from phenylpropanoid metabolism and, in the case of HCAA, also from arginine have been shown to fulfill signaling functions or are involved in the response to biotic and abiotic stress. Although some basics on phenylpropanoid-derived signaling have been described, little is known on recognition- or signal transduction mechanisms. In general, mutant- and transgenic approaches will be helpful to elucidate the mechanistic basis of metabolite signaling.

نمونه متن ترجمه

چکیده

آمینو اسیدها به عنوان ترکیبات پروتئین ها، پیش سازهای آنابولیسم و در برخی موارد به عنوان مولکول های سیگنالینگ در پستانداران و گیاهان، عمل می کنند. این بررسی بر دیدگاههای جدید یا تعمقات در مورد اعمال سیگنالینگ سرین، گاماآمینوبوتیریک اسید (GABA) و فنیل آلانین – مشتقات فنیل پروپانوئیدها- تمرکز کرده است. سرین بصورت سیگنال در سلولهای سرطانی پستاندارن و بافت مغز عمل می کند. در گیاهان، بیوسنتز جدید سرین در بافت هایی با رشد سریع مانند مریستم ها، فعالیت بالایی دارد، که این امر نشان دهنده ی نقش مشابه سرین در پستانداران است. GABA بصورت یک نوروترنسمیتر مهاری در مغز عمل می کند. GABA در گیاهان نیز بطور فراوان وجود دارد و بنظر می رسد در تولیدمثل جنسی، طویل شدن سلولی، الگودهی و هویت (شناسایی) سلولی دخیل باشد. آمینواسیدهای آروماتیک فنیل آلانین، تیروزین، و تریپتوفان پیش سازهایی برای تولید محصولات ثانویه گیاهی هستند. علاوه بر ارزش دارویی آنها، لیگنان، نئولیگنان و آمیدهای هیدروکسی سینامیک اسید (HCAA) از متابولیسم فنیل پروپانوئید مشتق می شوند و در مورد HCAA نیز نشان داده شده است که آرژنین، اعمال سیگنال دهی دارد یا در پاسخ به استرتس یا تنش های حیاتی یا غیرحیاتی (زنده یا غیرزنده) دخیل است. اگرچه برخی از اصول سیگنال دهی مشتقات فنیل پروپانوئیدها توصیف شده اند، اما شناخت کمی در مورد آنها یا در مورد مکانیسم انتقال سیگنال وجود دارد. بطور کلی، روش های ترانسژنیک و موتانت (جهش یافته)، برای روشن ساختن اصول مکانیسمی سیگنالینگ متابولیت مفید می باشند.