ترجمه مقاله نتایج جراحی سرطان پستان در زنان ≥ 70 سال تحت ماستکتومی با و بدون بازسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نتایج جراحی سرطان پستان در زنان ≥ 70 سال تحت ماستکتومی با و بدون بازسازی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نتایج جراحی سرطان پستان در زنان ≥ 70 سال تحت ماستکتومی (برداشتن پستان) با و بدون بازسازی
عنوان انگلیسی
Surgical outcomes in women ≥70 years undergoing mastectomy with and without reconstruction for breast cancer
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
3
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8152
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
خون و آنکولوژی و آسیب شناسی پزشکی
مجله
مجله آمریکایی جراحی - The American Journal of Surgery
دانشگاه
بیمارستان نیویورک-پرسبیترین، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
عوارض جراحی زنان> 70 سال، بازسازی سرطان پستان
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Approximately 4% of women age 70 will develop breast cancer during the next ten years. Reconstruction has become a standard option for young women undergoing mastectomy for breast cancer, however may not be offered to older women due to the presence of co-morbidities. There is limited data on the outcomes of mastectomy with reconstruction in patient's  70. This study examines comorbidities and 30-day complication rates in patients 70 undergoing mastectomy for breast cancer. Methods: The American College of Surgeons National Surgery Quality Improvement Program database was used to examine co-morbidities and 30-day complication rates in breast cancer patients undergoing mastectomy from 2007 to 2012. Patients were grouped based on age and procedure. Complication rates were characterized using descriptive statistics and Wilcoxon rank sum-test. Variable frequencies were compared using Chi-square or Fisher's exact test. Results: 54,821 patients underwent mastectomy. Among patients 70, 11,927 did not have reconstruction, 109 had reconstruction. Among patients <70, 40,755 did not have reconstruction and 2040 had reconstruction. Patients without reconstruction had a significantly higher number of co-morbidities compared to those having reconstruction (P ¼ 0.001). The 30-day complication rate for patients without reconstruction was 4.2% in patients 70 compared to 4.4% for those <70 (p ¼ 0.4). In patients with reconstruction, the 30-day complication rate was 6.4% in patients 70 compared to 5.6% for those <70 (p ¼ 0.7). Conclusion: There was no difference in 30-day complication rate between patients 70 and < 70 having mastectomy with and without reconstruction. Similar outcomes among women 70 years and younger patients undergoing reconstruction may reflect patient selection based on co-morbidities. With appropriate risk stratification, breast reconstruction may be a safe surgical option for women 70 year patients undergoing treatment for breast cancer.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: تقریباً 4% از زنان 70 سال در طی ده سال آینده دچار سرطان پستان خواهند شد. بازسازی یک انتخاب استاندارد برای زنان جوان مبتلا به سرطان پستان که تحت ماستکتومی قرار گرفته اند می باشد، با اینحال به واسطه وجود بیماری های همزمان در زنان سالمند، این روش برای آنها توصیه نمی گردد. اطلاعات کمی در مورد نتایج ماستکتومی به همراه بازسازی در مورد زنان بالای 70 سال که تحت جراحی برداشتن پستان قرار گرفته اند، وجود دارد.
روش ها: پایگاه داده های مربوط به برنامه ملی بهبود کیفیت جراحی جراحان کالج آمریکایی برای آزمون بیماری های همزمان و میزان عوارض 30 روزه در بیماران مبتلا به سرطان پستان که در سالهای 2007 تا 2012 تحت ماستکتومی قرار گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. بیماران بر اساس سن و روش به کار برده شده تقسیم بندی شدند. میزان عوارض با استفاده از آمار توصیفی و تست ویلکاکسون مشخص گردید. فراوانی های متغییر ها با با استفاده از تست کای دو یا تست دقیق فیشر مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج: 54821 بیمار تحت جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند. در بین بیماران بالای 70 سال، برای 11927 نفر بازسازی پستان صورت نگرفته بود، 109 نفر تحت بازسازی پستان قرار گرفته بودند. از میان بیماران زیر 70 سال ، 40755 نفر بازسازی نداشتند و 2040 نفر بازسازی داشتند. بیماران بدون بازسازی به طور معنی داری تعداد بیشتری از بیماری های همراه را در مقایسه با آنها که بازسازی داشتند، دارا بودند(0.001 = P). میزان عوارض 30 روزه برای بیمارانی بدون بازسازی 4.2% در بیماران ≥ 70 سال در مقایسه با 4.4% برای افراد < 70 سال بود(p=0.4 ) بود. میزان عوارض 30 روزه برای بیماران که بازسازی برایشان صورت گرفته بود، 6.4% برای بیماران ≥ 70 سال در مقایسه با 5.6% بیماران <70 سال بود (P=0.7).
نتیجه گیری: هیچ تفاوتی در میزان عوارض 30 روزه بین بیماران ≥ 70 سال و < 70 سال که ماستکتومی شده بودند، با و بدون بازسازی پستان وجود نداشت. نتایج مشابه در بین زنان ≥ 70 سال و بیماران جوانتر که تحت بازسازی پستان قرار گرفته بودند ممکن است منعکس کننده انتخاب بیماران بر اساس بیماری های همراه باشد. با طبقه بندی مناسب خطر، باز سازی پستان ممکن است برای زنان بالای 70 سال که تحت درمان سرطان پستان قرار گرفته اند یک انتخاب جراحی ایمن باشد.

بدون دیدگاه