ترجمه مقاله ادغام مدیریت زنجیره تامین - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ادغام مدیریت زنجیره تامین - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ادغام مدیریت زنجیره تامین : یک تحلیل انتقادی
عنوان انگلیسی
Supply chain management integration: a critical analysis
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2012
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8004
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین
مجله
ادغام زنجیره تامین
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشگاه جکسون، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
هدف ادغام
نواحی ادغام
سطح ارتباط
پیشینه پژوهش
کدام ادغام ؟
نحوه ادغام
کسی که ادغام با او انجام می شود
دلیل ادغام
چارچوب حاصله
مطالعه مصاحبه
تعریف ادغام SCM
بحث  و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Introduction


Integration is frequently mentioned as a key characteristic of supply chainmanagement (SCM). Most SCM definitions relate to integration (Pagell, 2004; Stockand Boyer, 2009). Mentzer et al. (2001) discuss how integration is one of themanagement actions essential to implement SCM, while Lambert et al. (1998) state thatthe goal of integration is to enhance total process efficiency and effectiveness acrossmembers of the supply chain. Integration of supply chains can exist at both strategicand operational levels (Mentzer et al., 2000; Frohlich and Westbrook, 2001; Zailani andRajagopal, 2005). Globalization is one reason for organizations to integrate their supply chains.Globalization leads to increased demand for product variety as well as shorter productlife cycles and thus one can argue that competition is no longer between companies,but rather it is between supply chains. One stated benefit of SCM integration is theability to design products faster, with higher qualities and lower costs as compared to asingle company (Ajmera and Cook, 2009). Similar statements of the benefits ofintegration are made by a number of authors. External collaboration among supplychain partners leads to reduction of costs, stock-outs and lead-time (Gime´nez andVentura, 2005). Integrated supply chains result in lowered costs across the supplychain (Sundaram and Mehta, 2002). Costs can be minimized through establishingconsistent and predictable demand/-supply pattern (Sabath and Whipple, 2004).External (supply chain) integration leads to enhanced effectiveness and efficiency(Narasimhan and Kim, 2001). Integration contributes to significant improvementsin service effectiveness and cost efficiency (Richey et al., 2010). Finally, oneassumption seems to be that the more integration, the better (Stock et al., 1998;Gime´nez and Ventura, 2005).However, the concept ofSCMintegration does not come without problems. First of all,academic literature provide little, if any, empirical evidence of integration of supplychains beyond the dyadic level (Fawcett and Magnan, 2002; Vepsa¨la¨inen, 2003;Fabbe-Costes and Jahre, 2008). Lambert et al. (1998), for example, found no empiricalevidence of supply chains that were linked from the initial source of supply to theend-customer. In practice, there have been only minor integrated dyadic process links(Lambert et al., 1998).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه

ادغام به عنوان مشخصه کلیدی مدیریت زنجیره عرضه (SCM) شناخته شده است. اکثر تعاریف SCM به ادغام ربط دارند. منتزار راجع به ادغام به عنوان یکی از اعمال کلیدی مدیریت برای اجرای SCM بحث می کنند، در حالیکه لامبرت اظهار می دارند که هدف از ادغام، بهبود کارایی و اثربخشی کل فرایند در میان اعضای زنجیره عرضه می باشد. ادغام زنجیره های عرضه در سطوح استراتژیک و عملیاتی صورت می گیرد. یکی از دلایلی که سازمان ها دست به ادغام زنجیره های عرضه شان می زنند، جهانی شدن می باشد. جهانی شدن منجر به افزایش تقاضا برای تنوع محصول و همچنین دوره عمر کوتاهتر محصول گردیده و به همین خاطر می توان این گونه استدلال نمود که رقابت بین شرکت ها نیست، بلکه بین زنجیره های عرضه می باشد. یکی از منافع اظهار شده ادغام SCM ، توانایی طراحی سریعتر محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه های پائین تر در مقایسه با یک شرکت واحد می باشد. تعدادی از مولفین اظهارات مشابهی در مورد منافع ادغام مطرح کرده اند.همکاری خارجی در میان شرکای زنجیره عرضه منجر به کاهش هزینه ها، نبودن موجودی و زمان تحویل می شود. زنجیره های عرضه ادغام شده باعث کاهش هزینه ها در میان زنجیره عرضه می شوند. از طریق تعیین الگوی عرضه و تقاضای همسان و قابل پیش بینی، هزینه ها را می توان به حداقل رساند. ادغام خارجی (زنجیره عرضه) منجر به بهبود اثربخشی و کارایی می گردد. ادغام بر پیشرفتهای قابل تو جه در اثربخشی خدمات و کارایی هزینه تاثیرگذار می باشد. بالاخره، یک فرض به نظر می رسد این باشد که هرچه ادغام بیشتر باشد، به همان نسبت بهتر است. اما مفهوم ادغام SCM بدون مشکل نیست. اول از همه، پژوهش علمی شواهد تجربی اندکی در مورد ادغام زنجیره های عرضه فراتر از سطح دوتایی عرضه می نماید. به طور مثال، لامبرت هیچ گونه مدارک و شواهد تجربی در مورد زنجیره های عرضه به دست نیاورد که از منبع اولیه عرضه تا مشتری نهایی به هم پیوند خورده باشند. در عمل، پیوندهای فرایند دوتایی ادغام شده اندکی وجود دارد. همچنین باقچی شواهد و مدارکی در مورد شرکت هایی که دست به ادغام نزدیک با شرکای زنجیره عرضه زده بودند، بدست نیاوردند. فابی و جهره فقط چند مطالعه یافت که بر هدف توسعه یافته ادغام فراتر ازادغام دوتایی تاکید می کنند. مجزا و ویسنر به این نتیجه رسیدند که هرچند مطالعات انجام شده هدف وسیع فرایندهای هماهنگ شده در میان زنجیره های عرضه را پیشنهاد می کنند، اما شواهد تجربی کمی برای تائید این ادعاها وجود دارد. بر طبق اظهارات کمپاینن و وپسالاینن، بهترین شیوه برای مدیریت زنجیره های عرضه، باید در محیط وسیع تری مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد و ریچی و همکارانش بر نیاز به کمیت سنجی برای اطمینان از تلاشهای زیاد برای ادغام پرداخت تاکید کردند. بنابراین، اگرچه اغلب راجع به منافع ادغام SCM بحث می شود، اما به نظر می رسد مدارک تجربی کمی برای پشتیبانی از این ادعاها وجود داشته باشد. ثانیاً، تعاریف و شناخت روشنی در مورد مفهوم SCM وجود ندارد. علی رغم رشد قابل ملاحظه در تعداد مقالات منتشر شده ای که از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بررسی این عنوان می پردازند، این مشکل همچنان به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، تعریف پذیرفته شده ای از ادغام SCM یا حتی عناوین وابسته مثل ادغام زنجیره عرضه  و همکاری زنجیره عرضه وجود ندارد.


بدون دیدگاه