ترجمه مقاله روش دینامیکی سیستم نرم SSDM - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله روش دینامیکی سیستم نرم SSDM - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش دینامیکی سیستم نرم (SSDM) : ترکیبی از روش سیستم های نرم (SSM) و دینامیک سیستم ها (SD)
عنوان انگلیسی
SOFT SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY (SSDM): A COMBINATION OF SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM) AND SYSTEM DYNAMICS (SD)
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2005
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
8005-1
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
تصاویر ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
مجله
مجله عملکرد سیستمیک و تحقیقات عملی
دانشگاه
دانشکده کسب و کار منچستر متروپولیتن
کلمات کلیدی
روش دینامیک سیستم نرم SSDM ، دینامیک سیستم ها SD ، روش سیستم های نرم SSM ، مولتی متدولوژی، مدل سازی
فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه
۲ دو روش بر مبنای سیستم ها : دینامیک سیستم ها و روش سیستم های نرم
۱ ۲ دینامیک سیستم ها (SD)
الگوی دینامیک سیستم ها
محدودیت های دینامیک سیستم ها
۲ ۲ روش سیستم های نرم (SSM)
الگوی SSM
محدودیت های SSM
۳ روش دینامیک سیستم نرم (SSDM)
الگوی SSDM
۴ ده مرحله روش دینامیک سیستم نرم (SSDM)

نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

INTRODUCTION


Multi-methodology (Mingers, 1997a) is the name given to the practice that combines andlinks techniques, methods and methodologies from the same or different systems thinkingparadigms, Mingers (1997a, 1997b), Mingers and Brocklesby (1996), Jackson (1997, 1999)amongst others. Multi-methodological practices that combine methods from across the hardsoftsystems methods spectrum have been widely reported in Mingers (1997a); Munro andMingers (2002); Brocklesby, J. (1995, 1997); Lane and Oliva (1994) amongst others. Also,over the last years there have been concerns and debate, amongst members of the SystemDynamics community, about SD links with other systems methodologies and about itsphilosophical principles, role and position within more wider social theories, Lane (1999;2001a; 2001b); Vennix (1996); Richardson and Andersen (1995); Vennix, Richardson andAndersen (1997a, 1997b.The paper is largely based on the work of Rodríguez-Ulloa who, after a long action researchwork that started in 1992 and culminating with the formal appearance of SSDM around 1999,Rodríguez-Ulloa (1995, 1999, 2002a, 2002b, 2004). Essentially SSDM can be regarded as asynthesizing and dialectical methodology that emerges from the combination of two widelyused systems-based methodologies from two different systems thinking paradigms, SoftSystems Methodology and Systems Dynamics. The methodology, through its carefulapplication, aims to demonstrate that much can be gained in a systemic intervention. In thispaper, this largely used methodology in Latin American setting is formally re-visit here, andthe main stages of Soft Systems Dynamics Methodology (SSDM) are described in somedetail, emphasizing that this constitutes a new and creative intellectual framework that hasemerged from combining some of the stages of SD and SSM. To some extent, SSDM emerged from combining some of the stages of SD and SSM. To some extent, SSDMunderpins the SD approach by the SSM philosophical principles, concepts and steps; this, in away, resonates with Lane’s claims when he describes to be working in the agent/structure SDparadigm and his Holon Dynamics or Interactive Dynamics approach, Lane (1999, 2001a,2001b). The framework that SSDM proposes can also be seen, in general, in line with theworks of other system dynamics academics and practitioners (Vennix (1996; 1999); Vennix,Akkermans and Rouwette (1996); Vennix, Richardson and Andersen (1997); Andersen andRichardson (1997); Rouwette, Vennix and Van Mullekom (2002); Lane and Oliva (1994),Morecroft and Sterman (1994)).To those in the systems community interested in the application of a combination of systemicmethodologies, the main SSDM’s contribution is that it advances a general framework, withclear steps to follow, which not only helps the analysts (i.e. decision makers) to make senseof the problematical situation but also to model the real world under what it can be called thefeedback paradigm and to intervene in the implementation of systemically desirable andculturally feasible changes in the real world and culminating with a learning process from allthe experience including the implementation of those changes in the real world. We believethat these aspects that SD and the other approaches commentated by the above mentionedauthors have not been tackled. To demonstrate these claims an application illustrating thestages of a systemic intervention using SSDM together with the benefits gained in a realworld problematic situation in a Peruvian organisation and a reflective analysis from thatexperience useful for further research are fully reported.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

مقدمه


مولتی متدولوژی نامی است که به شیوه ای اعطا شده است که تکنیک ها ، روشها و متدولوژی های سیستم های مشابه یا متفاوت را باهم ترکیب کرده و آنها را به هم ربط می دهد. شیوه های مولتی متدولوژی که روشهای سیستم های سخت- نرم را باهم ترکیب می کنند، به طور گسترده در میان دیگران گزارش شده اند. همچنین، در طول سالهای گذشته، نگرانیها و بحث هایی در میان اعضای جامعه دینامیک سیستم ها در مورد لینک های SD با متدلوژیهای سایر سیستم ها و اصول فلسفی ، نقش، و موقعیت آنها در تئوریهای اجتماعی وسیع تر وجود داشته است. مقاله حاضر عمدتاً بر اساس کار رودریگز بعد از کار تحقیقاتی طولانی مدت وی بنا شده است که در سال ۱۹۹۲ آغاز شده و با ظهور رسمی SSDM در حدود سال ۱۹۹۹، به اوج خود رسید. اساساً، SSDM را می توان روشی منطقی و ترکیبی تلقی نمود که حاصل ترکیبی از دو متدولوژی کاربردی بر مبنای سیستم ها از دو الگوی فکری سیستم های مختلف، به نام های SSM و SD می باشد. متدولوژی، هرچند کاربرد دقیقی دارد، اما هدفش توضیح در مورد این مسئله است که در مداخله سیستمی ، به اطلاعات زیادی می توان دست یافت. در این مقاله، این روش کاربردی در محیط آمریکای لاتین رسماً در اینجا مورد بازدید قرار گرفته و مراحل اصلی SSDM به تفصیل توضیح داده شده  و براین مسئله تاکید شده است که این روش ، چارچوب فکری خلاق و جدیدی را تشکیل می دهد که حاصل ترکیبی از برخی از مراحل SD و SSM می باشد. تا حدی SSDM با استفاده از اصول ، مفاهیم و مراحل فلسفی SSM ، شیوه SD را تائید کرده و از آن پشتیبانی به عمل می آورد. این مسئله با ادعاهای لین شدت می گیرد زمانی که کار در الگوی SD نمایندگی/ ساختار و شیوه دینامیک تعاملی یا دینامیک Holon را توصیف می کند. چارچوب پیشنهادی SSDM با کارهای سایر اعضا و دست اندرکاران دینامیک سیستم همتراز بوده و همخوانی دارد. برای افراد علاقمند به کاربرد ترکیبی از روشهای سیستمی، سهم اصلی SSDM آن است که چارچوب عمومی را گسترش داده، و از مراحل مشخصی پیروی می کند که نه تنها به تحلیل گران ( به عبارتی تصمیم گیرندگان) کمک می کنند تا موقعیت مسئله ساز را درک کنند، بلکه امکان مدل سازی دنیای واقعی را فراهم می آورند که می توان آن را الگوی بازخورد نامید و در اجرای تغییرات فرهنگی و سیستماتیکی مطلوب و عملی در دنیای واقعی مداخله نمود، این وضعیت با فرایند یادگیری از کلیه تجربیات من جمله اجرای تغییرات مذکور در دنیای واقعی به اوج می رسد. به عقیده ما، مسئله ابعادی که SD و سایر شیوه های مولفین فوق توصیه کرده اند، حل نشده  است. به منظور توضیح در مورد این ادعاها، یک برنامه کاربردی که در مورد مراحل مداخله سیستمی با استفاده از SSDM به همراه مزایای بدست آمده در موقعیت مشکل ساز دنیای واقعی در سازمان پرویی توضیح می دهد و آنالیز انعکاسی از آن تجربه مفیدبرای تحقیق بیشتر، به طور کامل گزارش شده است. رئوس مقاله حاضر به شرح ذیل می باشد: (۱) دو روش بر مبنای سیستم ها SD و SSM به همراه فرضیات ادراکی شناختی وآنتالوژیکی زیرمبنای الگوهای متناظر اجمالاً شرح داده شده است. (۲) چارچوب روشن کننده فرضیات SSDM SD و SSDM ، به شکل ترکیب هر دو شیوه ، مرور شده است. (۳) ده مرحله SSDM به همراه یک مثال بر اساس یک مداخله سیستمی اجرا شده در پرو مطرح شده است. (۴) با توجه به تجربه کاربردآن، یک آنالیز انعکاسی در مورد SSDM شرح داده شده و بالاخره (۵) نتایج و نکات یادگیری برای تحقیق بیشتر پیشنهاد شده است.


بدون دیدگاه