تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه – مجله الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین فرهنگ سازمانی و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه
عنوان انگلیسی: Relationship between Organization Culture and Sufficiency School Management
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3053 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.64Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مديريت و برنامه‌ريزی آموزشی و مدیریت آموزشی
مجله: مجله علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه: دانشکده آموزش و پرورش، گروه مدیریت آموزشی دانشگاه کین خون
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ سؤالات تحقیقاتی

۳ اهداف تحقیق

۴ فرضیات تحقیق

۵ متدلوژی تحقیق

۵ ۱جمعیت و نمونه‌ها

۵ ۲متغیرهای تحقیق

۵ ۳ ابزار تحقیق

۵ ۴ آنالیز داده‌ها

۶ نتایج و بحث ها

۶ ۱ نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The main purpose of this research is investigate organizational culture associate with sufficiency school management of secondary schools in upper northeastern provincial cluster 2, Thailand. In respect to this purpose, researchers study the relationship and effect of organizational culture toward the level of implementation in sufficiency school management. Research samples involved are 100 secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 and Office 23, selected by stratified random sampling. A five Likert-scale instrument used to collect data. Data analyzed by using descriptive analysis namely frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential analysis like correlation and Stepwise multiple regression. Results reveal that organizational culture as well as sufficiency school management level are at high level. In addition, result shows that there is a positive and significance relationship between organizational culture and the level of sufficiency school management at the significance level as 0.05. Subsequently, contribute a total of 74.30 percent of variance on the level of implementation in sufficiency school management. The 3 significance predictors are quality, decision making and empowerment affecting sufficiency school management.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی مربوط به کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه برای مدارس نوع دوم (یعنی مدارسی که بچه‌ها در سنین 11 تا 18 در آن حضور می‌یابند) در دسته ایالتی شمال شرقی 2، تایلند، می‌باشد. با توجه به این هدف، محققین رابطه و تأثیر فرهنگ سازمانی را نسبت به سطح اجرا در کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نمونه‌های این تحقیق شامل 100 مدرسه نوع دوم در Secondary Educational Service Area Office 22 & Office 23 می‌شود، که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شده‌اند. یک ابزار five Likert-scale برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از آنالیز توصیفی یعنی تکرار، درصد، متوسط، انحراف استاندارد و آنالیز وابسته به استنتاج مانند رابطه (correlation) و رگراسیون چندتایی مرحله به مرحله (stepwise multiple regression) تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی مانند کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه در سطح بالایی قرار دارد. علاوه‌بر این، نتیجه نشان می‌دهد که یک رابطة مثبت و مهم بین فرهنگ سازمانی و سطح کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه در سطح 0.05 وجود دارد. متعاقباً، درصد واریانس بر روی سطح اجرا در کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه 74.30 بوده است. 3 تا پیش‌بینی کننده با اهمیت عبارتند از: کیفیت، تصمیم‌گیری و اختیار که در کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه تأثیر می‌گذارد.