دانلود ترجمه مقاله بررسی تصمیم گیری بالینی برای خونریزی زیر عنکبوتیه در بیماران با سردرد حاد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی تصمیم گیری بالینی برای خونریزی زیر عنکبوتیه در بیماران با سردرد حاد - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اعتبار سنجی خارجی قاعده تصمیم گیری بالینی خونریزی ساب آراکنوئید اتاوا در بیماران با سردرد حاد
عنوان انگلیسی
External validation of the Ottawa subarachnoid hemorrhage clinical decision rule in patients with acute headache
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4106
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مغز و اعصاب
مجله
مجله آمریکایی پزشکی اورژانس
دانشگاه
گروه طب اورژانس و بخش مغز و اعصاب، کلینیک مایو، ایالت متحده امریکا
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 روشها
2 1 طراحی مطالعه
2 2 تنظیم مطالعه و جمعیت
2 3 روشها، اندازه گیری، جمع آوری داده ها و نتایج
2 4 تحلیل دادهها
3 نتایج
4 بحث و نتیجه گیری
4 1 محدودیت ها
ضمیمه تعاریف A
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Article history: Received 15 October 2014 Accepted 24 November 2014 Available online xxxx We aim to externally validate the Ottawa subarachnoid hemorrhage (OSAH) clinical decision rule. This rule identifies patientswith acute nontraumatic headachewho require further investigation.We conducted a medical record review of all patients presenting to the emergency department (ED)with headache fromJanuary 2011 to November 2013. Per the OSAH rule, patients with any of the following predictors require further investigation: age 40 years or older, neck pain, stiffness or limited flexion, loss of consciousness, onset during exertion, or thunderclap. The rulewas applied following theOSAHrule criteria. Patients were followed up for repeat visitswithin 7 days of initial presentation. Data were electronically harvested fromthe electronic medical record and manually abstracted fromindividual patient charts using a standardized data abstraction form. Calibration between trained reviewerswas performed periodically. A total of 5034 ED visits with acute headachewere reviewed for eligibility. There were 1521 visits that met exclusion criteria, and 3059 had headache of gradual onset or time to maximal intensity greater than or equal to 1 hour. The rule was applied to 454 patients (9.0%). There were 9 cases of subarachnoid hemorrhage (SAH), yielding an incidence of 2.0% (95% confidence interval [CI], 1.0%-3.9%) in the eligible cohort. The sensitivity for SAH was 100% (95% CI, 62.9%-100%); specificity, 7.6% (95% CI, 5.4%-10.6%); positive predictive value, 2.1% (95% CI 1.0%-4.2%); and negative predictive value, 100% (95% CI, 87.4%-100%). The OSAH rule was 100% sensitive for SAH in the eligible cohort. However, its low specificity and applicability to only a minority of ED patients with headache (9%) reduce its potential impact on practice.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف ما اعتبار سنجی خارجی قاعده تصمیم گیری بالینی در خونریزی ساب آراکنوئید اتاوا (OSAH) است. این قواعد بیماران مبتلا به سردرد حاد غیر سانحه ایی که نیاز به تحقیقات بیشتر دارند را شناسایی می کند. ما یک بررسی در مورد پرونده پزشکی تمام بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس (ED) با سردرد از ژانویه 2011 تا نوامبر سال 2013 را انجام دادیم . در طول قواعد و قوانین OSAH، بیماران با هر یک از عوامل زیر نیاز به تحقیقات بیشتری دارند : سن 40 سال یا مسن تر، گردن درد، سفتی و یا خم شدن محدود، از دست دادن هوشیاری، شروع در دوران تقلا و یا صدا دادن . قواعد بر مبنای معیارهای قانون OSAH اجرا شد. بیماران در طول 7 روز از ارائه اولین ویزیت به صورت تکراری ویزیت می شدند . اطلاعات به صورت الکترونیکی از ثبت الکترونیکی پزشکی و خلاصه برداری دستی از نمودار های فردی بیمار با استفاده از فرم خلاصه برداری داده های استاندارد برداشت می شد . کالیبراسیون بین داوران آموزش دیده به صورت دوره ای انجام شد. در مجموع 5034 بازدیدکننده ED (ویزیت های بخش اورژانس) با سردرد حاد برای واجد شرایط بودن، بررسی شد.
1،521 ویزیت وجود داشت که با معیارهای خروج از مطالعه مطابقت داشت ، و 3059 مورد سردردی از شروع تدریجی یا زمان رسیدن به حداکثر شدت آن بزرگتر و یا مساوی با 1 ساعت وجود داشت. قانون یرای 454 بیمار (9.0٪) اجرا شد. 9 مورد از خونریزی ساب آراکنوئید (SAH) وجود داشت ، بازده یک بازه 2.0٪ (95٪ فاصله اطمینان [CI]، 1.0٪ -3.9٪) در گروه واجد شرایط بود . حساسیت برای SAH 100٪ ( 95٪ CI، 62.9٪ -100٪ ) بود. ویژگی، 7.6٪ (95٪ CI، 5.4٪ -10.6٪). ارزش پیش بینی کننده مثبت، 2.1٪ (95% CI-1.0٪ -4.2٪ )، و ارزش پیش بینی کننده منفی، 100٪ (95٪ CI، 87.4٪ -100٪). قانون OSAH 100٪ برای SAH در گروه واجد شرایط حساس بود. با این حال، ویژگی و کاربرد کم آن فقط اقلیتی از بیماران مبتلا به سردرد ED (9٪) تاثیر بالقوه آن را بر عمل کاهش می دهد.

بدون دیدگاه