دانلود ترجمه مقاله اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط FDK فرهنگ و تجارت الکترونیک - CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط FDK فرهنگ و تجارت الکترونیک - CiteSeerX
قیمت خرید این محصول
۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فرهنگ و تجارت الکترونیک: اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط
عنوان انگلیسی
Culture and E-Commerce: Culture Based Preferences for Interface Information Design
صفحات مقاله فارسی
49
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2002
نشریه
CiteSeerX
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3227
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک، پژوهشگری‌ اجتماعی و جامعه شناسی
دانشگاه
مهندسی سیستم ها و صنایع دانشگاه ویرجینا
کلمات کلیدی
اختلافات فرهنگی، اثرات فرهنگی، فرهنگ و کامپیوتر، تعامل انسان- کامپیوتر
فهرست مطالب
چکیده
فصل ۱ مقدمه
فصل ۲ مرور ادبیات

فردگرایی در برابر جمع گرایی
شاخص فرهنگ پذیری به عنوان ابزاری برای ساده نمودن تحقیق میان فرهنگی
تحقیق در مورد فردگرایی و جمع گرایی در بخش تبلیغات
پرمحتوا
کم محتوا
تحقیق راجع به تعامل انسان- کامپیوتر در راستای جهانی شدن

فصل ۳ صورت تحقیق
فصل ۴ اهداف تحقیق
فصل ۵ سئوالات و فرضیات تحقیق
فصل ۶ روش گزینش شرکت کنندگان

پرسشنامه ها
چارچوب نمونه برداری
تاسیسات
روش

فصل ۷ : نتایج تحلیل داده های گزینش شرکت کننده

اطلاعات دموگرافیکی
فرضیه ۱ : نمرات COS و تست t
انتخاب و طبقه بندی شرکت کننده

فصل ۸ روش به کار رفته در مورد شرکت کنندگان آزمایش

طرح آزمایش
تاسیسات
تجهیزات و پرسشنامه
محصولات انتخاب شده برای کار
طراحی رابط محصول
روش

فصل ۹ نتایج آزمایش – تحلیل داده

داده های دموگرافیکی
انتخاب محصول
فرضیه : تست استقلال مربع خی
رتبه مشخصه ها
مشخصه های توصیف شفاهی
مشخصه های تصویر
فرضیه ۱- تحلیل واریانس Kruskal- Wallis
فرضیه ۲ – تحلیل مکمل
تحلیل محتوا

فصل ۱۰ بحث و نتیجه گیری

توصیه های طراحی
سهم و نقش تحقیق آتی

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Global companies face the challenge of offering their products or services to a wider audience. While the Internet has made it easier to distribute information globally, information design for different cultures is still very difficult. Cultural models can be used to identify differences between cultures that may have an effect on how people make decisions. Geert Hofstede (1980, 1997) has defined a cultural model with five dimensions. One of these dimensions, individualism vs. collectivism has been shown to affect the type of information people prefer when viewing printed advertisements. A study was conducted to determine if the individualism vs. collectivism dimension affects the type of information Anglo-American and Hispanic-American people prefer for purchasing tasks in a computer-based environment. The findings of this study suggest that there is no difference between the cultures on preference for information. Nonetheless, there are cultural aspects that have to be considered when designing interfaces for a Hispanic audience as opposed to an Anglo-American audience. Based in these cultural aspects, design guidelines were developed. These aspects are the basis of the design guidelines provided in this paper.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کمپانیهای جهانی همواره با چالش عرضه محصولات یا خدمات به مخاطبین بیشتر مواجه هستند. اگرچه اینترنت توزیع اطلاعات در سطح جهانی را راحت تر می کند، اما طرح اطلاعات برای فرهنگ های مختلف برای سخت و دشوار می باشد. از مدلهای فرهنگی می توان برای شناسایی اختلافات بین فرهنگ ها استفاده نمود که اثر زیادی بر تصمیم گیری افراد می گذارد. گرت هافستد (1980، 1997) مدل فرهنگی را با پنج بعد تعریف کرده است. نشان داده شده است که یکی از این ابعاد، به نام فردگرایی در برابر جمع گرایی بر تیپ اطلاعات ارجع افراد هنگام مشاهده تبلیغات چاپی اثر می گذارد. برای تعیین اثر فرد گرایی در برابر جمع گرایی بر تیپ اطلاعات ارجع مردم انگلیسی- آمریکایی و اسپانیایی- آمریکایی برای خرید در محیط کامپیوتری مطالعه ای انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که در مورد اولویت اطلاعاتی، اختلافی بین فرهنگ ها وجود ندارد. با این حال، برای طراحی رابط هایی برای مخاطب اسپانیایی در مقایسه با مخاطب انگلیسی – آمریکایی ، لازم است پاره ای از جنبه های فرهنگ مد نظر قرار گیرد. بر اساس جنبه های فرهنگی مذکور، راهبردهای طراحی توسعه یافت. این جنبه ها مبنای راهبردهای طراحی مذکور در این مطالعه را تشکیل می دهند.

بدون دیدگاه